0
Mobiel

Adoptie connected devices voornamelijk door hogere inkomens en 20-39 jarigen

dinsdag 3 mei 2016 | 08:09 CET | Achtergronden

De interesse onder Nederlanders in connected of smart devices neemt toe. De penetratie van apparaten zoals slimme thermostaten of beveiligingscamera's is echter nog steeds klein en is vooral afkomstig van 20-39 jarigen, van mannen en van huishoudens met een hoger bruto gezinsinkomen, blijkt uit onderzoek van Telecompaper naar het gebruik van connected devices onder Nederlandse consumenten in maart dit jaar.

In Nederland zijn diverse platformaanbieders voor smart-homediensten actief, waaronder KPN met SmartLife. KPN werkt hiervoor ook samen met Deutche Telekom. Verder is onder meer Google een bekende aanbieder met Nest-producten. Telecompaper vroeg daarom aan 1.750 respondenten van het Telecompaper Consumer Panel naar hun aanschafintentie van een zevental connected devices en of ze deze devices al in hun bezit hadden. Ten opzichte van de vorige peiling in mei 2015 is er onder een beperkt aantal groepen een duidelijke stijging van de adoptie van deze devices te zien.

1 op de 20 huishoudens heeft een slimme thermostaat

 Uit de meting van maart dit jaar blijkt dat 5 procent van de Nederlanders een slimme thermostaat in huis heeft, zoals bijvoorbeeld van Toon of Nest. Dit is momenteel het meest populaire connected device. Een beveiligingscamera waarbij je het beeld live via de smartphone en/of tablet kunt bekijken, komt op de tweede plaats met vier procent van de Nederlanders die in het bezit is van een dergelijk apparaat. De babyfoon en (af)wasmachine zijn het minst populair. De babyfoon is echter ook een product voor een beperktere doelgroep dan de overige connected devices die in deze meting zijn meegenomen.

Bezit van op afstand bedienbare rookmelder neemt toe

De rookmelder die een bericht verstuurt naar de smartphone of tablet wanneer hij brand detecteert, is in het bezit van drie procent van de Nederlanders. Dit aandeel is duidelijk toegenomen ten opzichte van de meting in mei vorig jaar, toen had nog slechts een procent van de Nederlanders een op afstand bedienbare rookmelder.

Voor de overige meegenomen apparaten is geen significante stijging in het bezit ervan te ontdekken. Hieruit valt af te leiden dat de aanschafintentie niet altijd werd omgezet in een werkelijke aankoop. Zo gaf bijvoorbeeld in de vorige meting 6 procent van de Nederlanders aan te verwachten op afstand bedienbare rolluiken of zonwering het komende jaar aan te schaffen. Het aantal mensen dat volgens de meting in maart daadwerkelijk een dergelijke device bezit, was echter gelijk aan dat van mei vorig jaar (2% van de Nederlanders).

Interesse groeit voor op afstand regelbare verlichting

Uit de percentages op het gebied van aanschafintentie blijkt dat de interesse onder Nederlanders voor op afstand regelbare verlichting en rookmelders is toegenomen. In mei 2015 was acht procent geïnteresseerd in de op afstand regelbare verlichting, dit was in maart 2016 gestegen naar 11 procent. Voor de rookmelder is dit 11 procent in mei 2015 versus 14 procent tijdens de meest recente mening. Dit is voor wat betreft de aanschafintentie het hoogste percentage van de zeven gemeten connected devices.

Mannen vaker interesse in, in bezit van connected devices

 Uit het onderzoek van Telecompaper blijkt dat mannen vaker in het bezit zijn van connected devices dan vrouwen. Mannen geven bijvoorbeeld vaker aan al in het bezit te zijn van op afstand bedienbare verlichting (4% versus 2%), beveiligingscamera’s (5% versus 3%) en de rookmelder (4% versus 2%).

Daarnaast geven mannen ook vaker aan dat zij verwachten binnen een jaar een slimme thermostaat (15% versus 11%), op afstand regelbare verlichting (14% versus 9%), een beveiligingscamera (14% versus 10%) en een rolluik of zonwering (8% versus 5%) aan te schaffen. Voor de overige connected devices ligt de interesse op hetzelfde niveau.

20-39 jarigen hebben vaker connected devices

De groep 20-39 jarigen lijken het meeste open te staan voor connected devices. Dit is zowel in de aanschafintentie terug te zien als bij het daadwerkelijke bezit. Uit de cijfers blijkt dat 30-39 jarigen significant vaker een slimme thermostaat hebben. Beveiligingscamera zijn vaker in het bezit van 20-49 jarigen.

De babyfoon is niet geheel tegen de verwachtingen in voornamelijk populair onder 30-39 jarigen, zes keer zo vaak bezitten zij een op afstand bedienbare babyfoon (6% versus 1% in de markt). Ook connected rolluiken of zonwering bezitten zij vaker, voor afstand bedienbare verlichting zijn dit de 20-29 jarigen (6% versus 4% in de markt).

De adoptie van connected devices is het laagst onder de ouderen. Zij bezitten minder vaak dan gemiddeld een connected device en geven ook minder vaak aan te verwachten een connected device binnen een jaar aan te schaffen.

Adoptiegraad connected devices hoger bij hoge inkomens

Wanneer er wordt gekeken naar het bezit van connected devices, blijkt dat de kans groter is dat een connected device aanwezig is in huishoudens met een hoger bruto gezinsinkomen. Als het bruto huishoudinkomen 60.000 euro of meer bedraagt, is het aandeel slimme thermostaten 11 procent versus vijf procent als marktgemiddelde.

Voornamelijk wanneer het bruto gezinsinkomen per jaar hoger ligt dan 80.000 euro is de adoptiegraad van connected devices hoger. Enkel voor de babyfoon die werkt via een applicatie op de smartphone en tablet, gaat dit niet op. De (af)wasmachine is acht keer zo vaak aanwezig in huishoudens met dit inkomensniveau dan het marktgemiddelde. Voor de rookmelder, de rolluiken of zonwering en op afstand regelbare verlichting - zoals de Philips Hue - is dit drie keer zo vaak.

De op afstand regelbare verlichting is ook vaker aanwezig in huishoudens met een inkomen tussen de 50.000-80.000 euro per jaar, zeven procent versus het marktgemiddelde van drie procent. De babyfoon is vijf keer zo vaak aanwezig in huishoudens met een gezinsinkomen van 60.000-80.000 euro per jaar.

Het onderzoek is gebaseerd op het Telecompaper Consumer Panel. De peiling is gedaan in maart 2016 (n=1.758). De vraag heeft ook gelopen in mei en juni 2015 (n=897). De respondenten kregen de vraag of ze de volgende apparaten die op afstand te bedienen zijn met een applicatie: slimme thermostaat, op afstand regelbare verlichting, beveiligingscamera, babyfoon, rookmelder, (af)wasmachine en rolluiken of zonwering binnen een jaar verwachten aan te schaffen of dat ze deze apparaten al hebben. Uitkomsten zijn gestratificeerd naar leeftijd, geslacht en opleiding. Voor meer informatie over ons panel en de mogelijkheden kan contact worden opgenomen met onze research-afdeling (research@telecompaper.com).tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorieën:
Landen:
::: voeg een reactie toe