0
Mobiel

Commissie en landen bepalen grenzen van Roam-Like-at-Home

woensdag 14 december 2016 | 09:33 CET | Achtergronden
De Europese lidstaten hebben ingestemd met de fair use-regels voor roaming, meldt de Europese Commissie. Er zijn nu criteria om redelijk gebruik van roaming af te bakenen en misbruik van de roamingregels tegen te gaan. Een ambtelijk comité van de Europese landen (Cocom) heeft er op 12 december over gestemd.

De Europese Commissie zal de regels nu officieel vaststellen. De deadline daarvoor stond al vast, op 15 december. De mobiele operators hebben nu nog zes maanden om de regels in te voeren, voor de politiek zwaarwegende deadline van 15 juni 2017.

Een ander vraagstuk over roaming moet nog worden opgelost, namelijk de wholesale tarieven voor bellen, sms en mobiel internet. De EU legt vast wat providers maximaal mogen berekenen voor het verkeer over hun netwerk. Dit gaat in de vorm van prijsplafonds. De lidstaten hebben over die tarieven een akkoord bereikt, maar het Europees Parlement zet in op verdere verlagingen. De onderhandelingen tussen Europese Commissie, lidstaten en Europees Parlement in Brussel beginnen deze week.

Vanaf 15 juni 2017 mag er geen verschil meer zijn tussen binnenlands verbruik en roaming. Aan de thans geldende situatie (binnenlands verbruik + toeslag) komt dan een einde. De minuten, sms’jes en MB’s uit eigen land mogen dan in de hele EU worden gebruikt.  Om misbruik tegen te gaan, zijn er wel grenzen gesteld aan de omvang van roaming in het buitenland. Voorbij deze fair-use mogen providers alsnog een toeslag gaan berekenen.

Fair use afbakenen

Deze spelregels zijn sinds september stapsgewijs uitgewerkt, in overleg tussen de Europese Commissie en de EU-landen. Het voorstel van 8 december bevatte regels voor mensen die voor langere tijd in het buitenland wonen of werken. Ook is er nu een oplossing voor prepaid en abonnementen met onbeperkt bellen.

Vanaf medio volgend jaar gaat Roam Like at Home (RLAH) werkelijk gelden. Eindgebruikers kunnen hun eigen abonnement voor mobiel dan op dezelfde manier gebruiken in de hele EU, zonder meerkosten.  Op dit moment geldt er nog een tussenoplossing. Het verbruik in het buitenland gaat wel uit dezelfde bundel, alleen mogen operators nog een vaste toeslag berekenen per minuut, sms of MB. Klanten verbruiken dus hun bundel, maar krijgen aan het eind van de periode nog een extra rekening.

Vanaf 2017 gaat ook die toeslag op de normale bundel verdwijnen. Mobiele operators krijgen wel een ‘noodrem’, een manier om excessief verbruik tegen te gaan. Er is immers een risico dat consumenten een simkaart halen uit een van de goedkoopste landen (voor binnenlandse tarieven) en die vervolgens permanent gebruiken in een van de duurste landen.

Voor mobiele providers is roaming duurder dan het eigen netwerk, omdat ze een vergoeding moeten betalen aan de eigenaar van het buitenlandse netwerk. Zodra er sprake is van roaming-misbruik, mogen operators alsnog een toeslag gaan berekenen om hun hogere kosten te compenseren.

Minimaal 120 dagen per jaar

Om misbruik te bepalen zijn twee criteria van belang: het aantal dagen per jaar en het verbruik per maand. Het eerste voorstel (uit september) van de Europese Commissie bevatte een harde grens van 90 dagen roaming per jaar. Volgens de Europese Commissie is dat voor bijna iedereen genoeg, maar na hevige kritiek van het Europees Parlement en consumentenorganisaties werd dat voorstel weer ingetrokken.

Er is geen harde grens meer, maar een binding met het gastland als criterium. Een student aan een buitenlandse universiteit, of een gepensioneerde die overwintert aan de Middellandse Zee heeft een economische band met zijn eigen land, maar óók met het land waarin het roaming-verbruik plaatsvindt. Dat geldt ook voor een vrachtwagenchauffeur op internationale routes. Roaming kan dan niet als excessief worden aangemerkt op basis van het aantal dagen.

Een mobiele provider mag een klant wel vragen om die economische of maatschappelijke binding aan te tonen, maar dat mag pas na minimaal vier maanden buitenlands verbruik. Een operator mag het verbruik registreren en na vier maanden bekijken of een gebruiker vaker in het buitenland zit dan in eigen land én meer data verbruikt dan in eigen land.

Regels voor onbeperkt en prepaid

Het andere criterium om misbruik vast te stellen is op basis van het verbruik. De meerkosten van wholesale spelen vooral bij mobiele data, dat kan een probleem vormen bij zeer ruime of onbeperkte maandbundels.

De regels gaan uit van een abonnement van een X aantal euro’s per maand, dat recht geeft op vaste hoeveelheden minuten, sms’jes en MB’s per maand. Die bundel mag zonder meerkosten ook in het buitenland worden gebruikt. Mogelijk, en dat hangt af van de voorwaarden, geldt er een buiten-bundel-tarief.

Om te voorkomen dat operators verlies maken op onbeperkt mobiel internet, heeft de Europese Commissie fair use beperkt op 2x de maandbundel. Stel dat iemand 70 euro per maand betaalt voor een abonnement met onbeperkt bellen, sms en mobiel internet. Bellen en sms zijn dan ook in het buitenland onbeperkt, zonder meerkosten. Het verbruik aan data wordt echter begrensd op 140 euro tegen 8,50 euro per GB. Deze gebruiker kan dus 16,47 GB verbruiken in het buitenland zonder meerkosten.

Pas na die limiet mag een operator beperkingen instellen, die dan wel contractueel moeten zijn vastgelegd. Er zijn meerdere manieren, zoals een buitenbundel-tarief, een reductie in snelheid of gewoon een stop op verder verbruik. De eventuele meerkosten zijn begrensd door het wholesale-tarief.

Bij prepaid mag een klant het hele resterende tegoed gebruiken voor mobiele data in het buitenland, waarbij de kosten niet hoger mogen komen dan 8,50 euro per GB. Dit zijn de tariefplafonds, exclusief BTW. Operators mogen ook lagere tarieven hanteren.

Wholesale caps: nog geen akkoord

Het hierboven als voorbeeld genoemde tarief van 8,50 euro is nog niet definitief. De Europese Commissie heeft dat als voorstel gedaan om de wholesale tarieven voor nu gelijk te houden, maar over twee jaar te evalueren en te verlagen als daar aanleiding voor is. Dat zou betekenen dat er twee jaar rust is en dat de politieke strijd dan weer begint.

De Europese landen en het Europees Parlement willen het allebei anders, namelijk een besluit waarin dat het tarief geleidelijk daalt. De wholesale price cap is nu 8,50 euro per GB. De landen willen het tarief op 1 juli 2017 verhogen naar 10,00 euro per GB. Daarna daalt het elk jaar een stapje naar uiteindelijk 5,00 euro. 

Het Europees Parlement heeft in de subcommissie voor industrie en telecom (ITRE) een voorstel aangenomen voor veel lagere caps, namelijk 5,00 euro per GB volgend jaar, dalend naar 1,00 euro per GB.

Over het tarief voor bellen en sms was men het al bijna eens. Alle drie de instellingen willen de wholesale cap voor bellen stabiel houden tussen nu en medio 2022. Bovendien liggen de tarieven per minuut dicht bij elkaar: de Commissie wil 4 cent per minuut, de Raad 3,53 cent per minuut en het Parlement 3 cent per minuut. Over sms is men het al eens: een sms kost nu 1 cent en dat zou niet meer veranderen. Overigens: een verschil van 1 cent per minuut is in absolute zin niet groot, maar het gaat wel over miljarden minuten. Er wordt dus onderhandeld over tientallen tot honderden miljoenen euro's. Hetzelfde geldt voor sms. De inzet bij data roaming is nog vele malen hoger.tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorie├źn:
Landen:
::: voeg een reactie toe