0
IT

Edwin Diender, Huawei: 'Een horizontale aanpak draagt bij aan het succes van smart cities'

dinsdag 9 mei 2017 | 09:17 CET | Achtergronden
Op het gebied van ‘smart’ technologie richt het Chinese Huawei zich in sterke mate op alles dat te maken heeft met smart cities en smart governments. Daarbij worden zaken zoals IoT-netwerken, big data en data analytics ingezet om snel groeiende steden efficiënter te beheren, bewoonbaar te houden en te verduurzamen. De eerste stappen daarbij zijn al in veel steden gezet, waaronder in Nederland, vertelt Edwin Diender van Huawei. 

Smart city en safe city zijn twee belangrijke focuspunten waar Huawei zich op richt. Daarbij is een safe city als concept vaak de eerste stap. Voorbeelden zijn slimme verlichting die niet alleen elektriciteit bespaart, maar die met specifieke sensortechnologie aangestuurd wordt om gebieden veiliger te maken, de inzet van camerabeelden, data analytics en geïntegreerde meer efficiënte communicatiemiddelen om hulpdiensten sneller op de plaats van een incident te krijgen of een systeem dat actief in de gaten houdt of er problemen kunnen ontstaan bij openbaar vervoerinfrastructuur zoals de metro. 

Van oorsprong een leverancier van netwerktechnologie (en smartphones), richt het Chinese concern zich op steeds meer technologievormen. Daarbij blijft het netwerk in de breedste zin van het woord wel het uitgangspunt: cloud-oplossingen, datacentrum-oplossingen, virtualisatietechnologie, IoT. Daarnaast richt het concern zich steeds meer op deelname aan standaardisatie-organisaties en op het bouwen van platforms en als uitvloeisel daarvan, van ecosystemen waarin het samenwerkt met andere partijen.

Onderdeel van ecosysteem

Ook smart city-oplossingen moet je volgens Edwin Diender vooral in dit licht zien, waarbij Huawei als onderdeel van een ecosysteem de innovatie en een deel van de technologie levert, samen met solutions- en systeemintegrators en technologiepartners. De Vice President, Government and Public Utility Sector, in de Global Industry Solutions van Huawei, benadrukt mede in het kader van de open standaarden die Huawei nastreeft, dat het vooral ‘raamwerk’-technologie betreft voor de diverse infrastructuren die gebruikt worden om smart cities te creëren. 

“Voor wat Huawei betreft gaat het hierbij onder meer om intelligentie aanbrengen in infrastructuren, om de fysieke verbindingen voor netwerken en toepassingen, om voorheen losstaande datasilo’s met elkaar te verbinden. Belangrijk is daarbij om een zo breed mogelijk inzetbaar technologieplatform te gebruiken waar allerlei sectoren gebruik van kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld healthcare, openbaar vervoer, educatie, financiële sectoren. Het heeft weinig zin wanneer elke sector met een aparte infrastructuur gaat werken. Dat soort silo-ontwikkelingen moeten we voorkomen. Het gaat om de schil er om heen waar we als technologieleveranciers mee bezig moeten zijn.”

Van de plank in plaats van maatwerk

‘Off-the-shelf’  horizontale basistechnologie dus, in plaats van maatwerk voor elke sector (waarbij de specifieke configuraties naderhand toegevoegd kunnen worden voor die punten waar de behoeften van sectoren met elkaar verschillen). Diender: “De overeenkomsten in het gebruik zijn veel groter, ook al lijken sectoren zoals publieke veiligheid, gezondheidszorg, overheden en onderwijs elk hun eigen en uiteenlopende behoeften te hebben. Door gebruik te maken van dezelfde basisinfrastructuur, is het veel eenvoudiger om op technologiegebied samen te werken, efficiënter te zijn en informatie uit te wisselen om samen gebruik van te maken.”

Elke sector een eigen platform is de norm

Helaas, stelt Diender, kiezen de meeste technologie- en platformleveranciers er nog steeds voor om voor elke sector een apart platform op te zetten in plaats van te gaan voor een meer holistische aanpak. Smart metering bijvoorbeeld voor energiebedrijven, smart transportation voor openbaar vervoer. 

“De verschillende technologiepartners stemmen hun platforms vooral verticaal af. Dat deden wij overigens ook. Maar dat beperkt de toepassingen van technologie in de ene verticale silo voor de ondersteuning van toepassingen elders. Ook binnen Huawei moet ik af en toe nog uitleggen dat dit een inefficiënte manier is om technologie te ontwikkelen, ben ik pleitbezorger voor een horizontale aanpak. Het is zo ingebakken om je op aparte verticals te richten. Maar voor een smart city-aanpak werkt dat averechts. Het is veel logischer wanneer een gemeente zijn investeringen kan beperken door een IoT/smart city oplossing voor het openbaar vervoer ook toepasbaar te maken voor andere sectoren.”

Meer holistische aanpak

Door een meer holistische aanpak van smart city technologie is het ook eenvoudiger om via big data-toepassingen te komen tot nieuwe inzichten om het beheer (city management) van een stad te beperken. Diender wijst onder meer op het nut van visualiseren van de enorme hoeveelheid data die er binnenkomt en die exponentieel groeit naarmate er meer smart city-toepassingen op elkaar aangesloten worden. 

“Natuurlijk moet die data ook gefilterd worden. Maar uiteindelijk zijn het nog altijd de mensen die moeten bepalen wat de inzichten zijn die hen worden aangereikt. Visualisatie kan het verkrijgen van deze inzichten vereenvoudigen, zoals zien wat de invloeden zijn op de ontwikkeling van het BBP voor de economische waarde van een stad als Shanghai. Denk bijvoorbeeld aan pieken in de consumptie van elektriciteit die, omdat ze beter gevolgd worden, ook eenvoudiger opgevangen kunnen worden. Maar ook meer praktisch de onderlinge verbanden tussen transport in een stad en ziekenhuizen, om de snelste route voor een ambulance naar een ziekenhuis te bepalen. Dat bespaart brandstof en belangrijker nog, wellicht ook mensenlevens.”

Te veel data

Op een gegeven moment komt er waarschijnlijk te veel data samen in bijvoorbeeld overkoepelende city management systemen om voor de gebruikers ervan een goede interpretatie mogelijk te maken. Huawei is daarom al bezig met de volgende stappen in het inbouwen van intelligentie in zijn technologie. 

De bedoeling daarvan is dat city management systemen alleen de data tonen die nodig zijn voor bepaalde inzichten op het moment dat ze nodig zijn. Denk daarbij aan software die snapt dat CCTV-camerabeelden van een lege winkelstraat op een koopavond, of een volle winkelstraat op een maandagochtend, afwijken van het normale beeld en dus doorgestuurd moeten worden. Beelden van een volle winkelstraat met rustig bewegende mensen op een koopavond, hoeven dan niet getoond te worden.

Praktische toepassingen zijn er genoeg, al missen ze vaak nog de grotere ‘holistische schil’ er om heen. Diender: “In de Gothard-tunnel bijvoorbeeld, wordt de data verkregen vanuit sensors en CCTV-camera’s gebundeld om bij een incident beter en sneller aan te sturen hoe er het beste ingegrepen kan worden. Stel dat er sprake is van een ongeluk met gevaarlijk materiaal, dan worden hulpdiensten daarover ingelicht, zodat brandweerlieden daarvoor met de juiste uitrusting ter plekke komen en zodat politie en ambulances niet onnodig aan een gevaarlijke situatie blootgesteld worden.”

Theorie aan praktijk koppelen

Diender heeft er voor gezorgd dat er in zijn industrieteam niet alleen techneuten en sales-mensen zitten, maar ook mensen met praktijkervaring en feeling met de noden en behoeften van sectors, bijvoorbeeld in het publieke domein of in het onderwijs. “Daarnaast zijn er steeds meer onderzoekers die hun studie deels of geheel bij Huawei doen, om zo hun theorie te koppelen aan de praktijk van smart cities waar wij voortdurend mee te maken hebben.”

Diender geeft aan dat ook Huawei geleidelijk aan tot deze inzichten komt. “Vroeger waren we simpel gezegd technologieleverancier. Iemand wilde een 3G- of 4G-netwerk hebben en wij leverden daarvoor de componenten, al dan niet via lineaire partnerovereenkomsten om een totaaloplossing te bieden. Het is belangrijk om holistischer te denken, meer op de lange termijn. Iedereen heeft daar een aandeel in, maar niet altijd even groot. Dat betekent ook dat je in een ecosysteem van partners af en toe naar de achtergrond moet gaan en andere partijen leidend moet laten zijn.”

Nederland niet achterop

Hoewel er veel nieuws naar buiten komt over smart city-toepassingen in megasteden in Aziatische landen zoals Japan, China en India, betekent dit volgens Diender niet dat landen zoals Nederland achterlopen. “Er zijn hier ook al veel initiatieven van de grond gekomen, er is al veel infrastructuur aangelegd voor smart- of safe city-toepassingen. In Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag. Dat zijn mooie initiatieven die ook vaak al draaien, soms al jaren. Uiteindelijk zal een volgende stap zijn dat je van smart cities naar smart nations gaat.”

Een voordeel van een horizontale aanpak hierbij is dat het vaak maar beperkt nodig is om nieuwe technologie, netwerken of andere infrastructuren aan te leggen. Het hoeft allemaal niet meteen ‘Back to the Future’-achtig te zijn. Smart city is een concept dat je stukje bij beetje invult. Vaak kan dat gewoon door bestaande technologie anders in te zetten. 

“Denk aan camera’s voor herkenning van nummerborden. Die kun je door software aan de achterzijde te vernieuwen, ook inzetten om te herkennen waar asfalt slijt. Je gebruikt dezelfde camera’s, dezelfde bekabeling, maar voegt er een nieuwe rol aan toe. Het platform aan de achterzijde kan vervangen of uitgebreid worden om meer data te halen uit wat de camera’s registreren en periodieke controle van wegen overbodig te maken: men weet tenslotte al waar het asfalt gerepareerd dient te worden.” 

Het budget dat overblijft omdat er geen nieuwe camera’s hoeven te worden geïnstalleerd, kan dan effectiever elders ingezet worden. Maar dan moet een klant zoals een gemeente ook het silodenken opzij zetten. Nu gebeurt het nog te vaak dat budget angstvallig binnen de eigen afdeling gehouden wordt en daar besteedt moet worden. Dergelijk silodenken, een verticale aanpak,  is niet meer van deze tijd. Maar zoals we ook binnen Huawei gemerkt hebben, het is een hardnekkig fenomeen.”

Openbare orde en veiligheid eerste stap

Diender benadrukt ten slotte nog eens dat openbare orde en veiligheid de meest praktische eerste stap is voor smart city toepassingen: eerst veilig, dan slim. “Veiligheid verbeteren moet op de eerste plek komen, want een beter veiligheidsgevoel leidt tot meer vertrouwen en dat is de basis voor groei op veel andere gebieden.”Huawei heeft daar ervaring mee opgedaan in Kenia, in de tijd dat hier bezoeken van voormalig president Obama en de paus op de rol stonden. Er is toen hard gewerkt met alle betrokken partijen om de veiligheid van onder meer hoofdstad Nairobi te verbeteren, met een belangrijke rol voor smart en safe city technologie.

“Je ziet daar een duidelijke leercurve. Eerst werd er vooral gemikt op het terugdringen van de zware criminaliteit door met behulp van informatie verkregen uit databronnen zoals sensors en camera’s politie sneller op de juiste plek te krijgen. Later is dit ook toegepast om andere hulpdiensten sneller en met de juiste uitrusting op de locatie van een incident te krijgen. Inmiddels kan het gemeentebestuur van Kenia op basis van onder meer KvK-gegevens zien hoe de economie opbloeit in gebieden waar de smart en safe city-toepassingen uitgerold zijn. Het publiek is er ook veel meer bij betrokken, omdat men de voordelen niet alleen is gaan zien maar vooral ook is gaan ervaren.”tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorieën:
Landen:
::: voeg een reactie toe