0
Breedband

Erwin van Boxtel, Thebe: 'Wie wordt straks de Uber van de gezondheidszorg?'

vrijdag 6 januari 2017 | 11:45 CET | Achtergronden

Thebe, actief met intra- en extramurale zorg in West- en Midden-Brabant, is net zoals veel zorgorganisaties druk bezig met alle digitale ontwikkelingen die op de samenleving en op de gezondheidszorg afkomen. “We zijn geen voorloper,” stelt Erwin van Boxtel van Thebe, “we willen goed kijken waar het zinvol is om te digitaliseren. Daarbij zien we twee belangrijke stromen: technologie die onze werknemers efficiënter laat zijn en technologie die de zorg effectiever maakt.”

Thebe is met ruim 4.000 werknemers actief in West- en Midden-Brabant. Het merendeel van de zorg wordt extramuraal geleverd – bij mensen thuis. Daarnaast zijn er 24 intramurale locaties voor mensen die niet langer thuis verzorgd kunnen worden. In totaal zijn er rond de 7.500 cliënten die een bepaalde vorm van langdurige zorg krijgen. Met de vergrijzing van de bevolking in het achterhoofd, mag duidelijk zijn dat dit er de komende jaren snel meer zullen worden.

Reden genoeg voor Thebe om dus goed te kijken naar de mogelijkheden die technologie en digitalisering bieden om de uitdijende groep zorgvragers goed te kunnen blijven bedienen, vertelt Erwin van Boxtel,  Informatiemanager bij Thebe. “Uiteindelijk gaat het er om dat we onze medewerkers goed willen toerusten om zo goed mogelijk de benodigde zorg te kunnen leveren. Technologie speelt daar een duidelijke rol in, maar het dient niet te overheersen.”

Effectievere zorg

Van Boxtel ziet twee belangrijke kansen voor de inzet van nieuwe digitale technologie: aan de kant van de medewerker, om het werkplezier (en daarmee de efficiëntie) te verbeteren; aan de kant van de cliënt, om mensen de mogelijkheid te geven langer thuis te blijven wonen, meer regie over hun eigen leven te geven. "Je zou kunnen zeggen dat het een een mes is dat aan meer kanten snijdt. Langer thuis wonen betekent meer zelfregie over de zorg, kwaliteit van leven, en  minder gebruik hoeven te maken van  medewerkers, bedden en zorgkosten in verzorgings en verpleeghuizen."

 

 Thebe, actief met intra- en extramurale zorg in West- en Midden-Brabant, is druk bezig met alle digitale ontwikkelingen die op de samenleving en op de zorg afkomen. Foto's: Chantal Kesseler.

Aan de kant van de medewerker gaat het vooral om:

  • Beter organiseren van het werk (zoals eenvoudig snel  en veilig  toegang tot informatie, mails, roosters, elektronisch cliëntendossier)
  • Beter communiceren (eenvoudiger en op meer niveaus contact met mantelzorgers, huisartsen – telefonisch, via chat, mail)
  • Beter kennis delen (intern tussen medewerkers, of met derde partijen, bundelen van gegevens over cliënten of over behandelingen).

Op dit gebied wordt onder meer aan de weg getimmerd door het verstrekken van iPads aan medewerkers en aan het toegang geven tot meer systemen en toepassingen via mobiele apps.

Langer zelfstandig thuis blijven

Aan de klantenzijde gaat het vooral om zaken zoals de persoonlijke gezondheidsomgeving. Technologie wordt dan ingezet om klanten effectiever zorg te verlenen, om er voor te zorgen dat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven – omdat zij dat zelf willen of omdat het moet, bijvoorbeeld omdat er nog geen intramurale opvang beschikbaar is.  Voorbeelden in het geval van Thebe zijn het inzetten van medicijndispensers bij een aantal cliënten en het bieden van telemedicine/zorg op afstand of alarmering.

“Dat lijkt eenvoudiger dan dat het is,” stelt Van Boxtel. “Want digitalisering gaat om meer dan een stukje technologie bovenop bestaande zorg leggen. Zo moet duidelijk zijn wat het doel is van medicijndispensers of zorg op afstand. Ga je dat aanbieden om tijd vrij te maken bij medewerkers die niet meer elke dag langs hoeven te gaan om medicatie te geven? Doe je het vooral om cliënten meer zelfregie te geven over hun zorg, meer privacy, meer kwaliteit van leven? Soms begint het bij het een en kom je er pas later achter dat er meer positieve effecten zijn.”

Zoeken naar rol in digitalisering

Een andere belangrijke vraag is welke rol een zorgorganisatie zoals Thebe wil spelen. Technologie is geen kernactiviteit, niet als het gaat om de eigen medewerkers en evenmin als het gaat om de klantzijde. Natuurlijk speelt technologie een steeds belangrijkere rol in verzorging, maar dit betekent niet meteen dat Thebe ook alle digitalisering zelf moet faciliteren, vindt Van Boxtel.

“Wij zijn geen ICT-aanbieder. Investeren in digitalisering biedt voordelen, maar je moet goed opletten dat je focus duidelijk blijft. We kennen allemaal het TV foon-debacle bij Meavita.”

Het is ook niet te voorspellen welke kant de technologie uit gaat en welke disruptieve innovaties er komen. Komt er een tsunami op de zorg af of zijn het kleinere golfjes? Wie wordt straks de Uber of AirB&B van de zorg? Wordt smart home technologie straks via LoRa- of andere netwerken verbonden met zorgaanbieders? Worden er aparte apparaatjes geleverd om data te verwerken of door te sturen, of is de smartphone straks de centrale leverancier van computercapaciteit en intelligentie?

Wie betaalt, wie levert?

Kort door de bocht gaat het er om: wie betaalt, wie beheert  en wie levert? In het geval van smart toepassingen voor zorg op afstand (een GPS-tracker, alarmering, sensors in huis om gedragspatronen in kaart te brengen) kan dat betekenen:

  • Wie levert en onderhoudt de hardware
  • Wie zorgt voor de benodigde internetverbindingen
  • Wie ontvangt de data, slaat het op en onderneemt zo nodig actie
  • Wie wordt er ingelicht in geval van problemen

Daarnaast spelen aspecten mee zoals beveiliging en privacy, aangezien het hier gaat om zeer persoonlijke medische gegevens. Als er een camera in een woning hangt, wie heeft dan toegang tot de beelden? Hoe zorg je er voor dat verzonden gegevens end-to-end beveiligd worden, en ook hier weer: wie is er verantwoordelijk voor?

Thebe als eerste aanspreekpunt

“Wij zijn er bij Thebe nog niet helemaal uit welke rol wij willen spelen als organisatie,” stelt Van Boxtel. “We zijn hier nu nog beperkt mee actief, denk aan de medicijndispensers die we leveren. Dat zijn er zo’n 150. Voor 50 cliënten realiseren wij beeldbellen. Verder vergoeden we beeldbellen voor sommige cliënten die zelf geen internetverbinding hebben en in het bezit zijn van een indicatie Ik denk dat we daar afstand van kunnen (en moeten) nemen naarmate technologie steeds breder ingezet gaat worden. Waar we naar kijken, is de mogelijkheid om klanten een eerste aanspreekpunt te geven, om hen en hun familie te adviseren over wat de diverse mogelijkheden zijn, wellicht om dat zelfs te leveren in een soort ‘as-a-service’ concept.”

Natuurlijk speelt technologie een steeds belangrijkere rol in verzorging. Dit betekent niet dat Thebe ook alle digitalisering moet faciliteren, vindt Erwin van Boxtel (l.).

Een voorbeeld is monitoring-as-a-service, waarbij Thebe als eerste aanspreekpunt adviseert welke mogelijkheden er zijn om de zorg te personaliseren en zorg draagt voor opvolging, maar waarbij het leveren, installeren en beheren van de technologie door derde partijen gebeurt.

Van Boxtel: “Wij faciliteren dan, kunnen eventueel zelfs helpen bij het sluiten van contracten en abonnementen. “Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep, die vaak zelf onvoldoende weet hoe dat geregeld moet worden. Maar ik denk niet dat wij een rol moeten spelen in het daadwerkelijk leveren van technologie. Als je al ziet hoe retailers zoals de Mediamarkt standaard pakketten leveren voor smart home concepten, ik verwacht dat zij dit ook gaan doen op zorggebied. Waarom zouden wij dan gaan bepalen waar mensen de benodigde hardware moeten aanschaffen?”

Verdeling van de opbrengst

Ook zorgverzekeraars spelen een rol, vooral als het gaat over het vergoeden van de zorg en de bijbehorende technologie. Wat innovaties regelmatig in de weg zit is dat  de opbrengsten  vaak niet terecht komen bij de partijen die de innovatie initiëren en de kosten dragen

Wanneer een cliënt langer thuis kan blijven wonen, minder snel in het ziekenhuis terecht komt of minder vaak bezoek van een medewerker van de wijkverpleging nodig heeft dankzij de inzet van zorgtechnologie  dan kan het zomaar zijn dat Thebe en/of de cliënt voor die technologie betaalt en dat de e zorgverzekeraar de financiële voordelen heeft.

Samenwerking binnen Vita valley

“Binnen het Vita Valley initiatief wordt er wel aan gewerkt om veel vragen op het gebied van technologische zorginnovaties gezamenlijk te beantwoorden”, stelt Van Boxtel. Dat gaat onder meer over een goede verdeling van kosten en opbrengsten, maar ook om standaardisatie van concepten om interoperabiliteit te verbeteren, goede privacyafspraken of standaardisatie van inkoopvoorwaarden. Welke verbindingen en welke technologie kunnen het beste worden ingezet bijvoorbeeld voor smart home-toepassingen, wat werkt het beste, wat is de beste prijs-kwaliteitsverhouding?

“Er zijn veel stakeholders uit de zorg vertegenwoordigd binnen Vita Valley. Zorgverzekeraars, opleidingsinstituten, zorgaanbieders, producenten en aanbieders van ICT-toepassingen, operators en andere communicatieaanbieders. Het is een goede poging om te proberen de versnippering die nu op veel gebieden bestaat, te vervangen door saamhorigheid.

Bottom line: helpen klanten

De bottom line is en blijft dat Thebe als zorgaanbieder vooral in dienstverleningstermen wil denken, het helpen van cliënten. Technologie speelt daar een groeiende rol in. Thebe vindt het belangrijk om daar een goed raamwerk voor te maken, waar ook technologie ingepast wordt, zonder te bepalen wie de technologie levert, maar wel met een faciliterende rol.

 

De bottom line is en blijft dat Thebe als zorgaanbieder vooral in dienstverleningstermen wil denken, het helpen van cliënten. Technologie - zoals medicijndispensers - speelt daar een groeiende rol in.

“Wij zijn misschien niet de meest innovatieve partij, zijn zelfs vrij voorzichtig als het gaat om toepassen van nieuwe technologie. Dat ligt deels ook aan het financieringsvraagstuk, maar deels ook aan het bepalen van de rol die wij willen spelen.”

Die rol hoeft wat Van Boxtel betreft niet beperkt te blijven tot advies over technologie en zorg alleen. “Soms kan het voor een cliënt goed werken om bijvoorbeeld een robotgrasmaaier te kopen, zodat hij of zij of de partner meer tijd en energie overhoudt voor zorgtaken of gewoon leuke dingen. Of advies geven op het gebied van het verbeteren van iemands veiligheidsgevoel in of rondom de woning. “Dat heeft niets te maken met onze directe taak, maar indirect kun je mensen zo wel degelijk helpen bij gezonder of langer thuis leven.”tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorie├źn:
Landen:
::: voeg een reactie toe