0
Algemeen

Hogeschool Utrecht ontwikkelt educatieve VR-applicaties

vrijdag 2 februari 2018 | 08:53 CET | Achtergronden

Leren presenteren is essentieel voor veel functies. Voor het opleiden van docenten, voor het bedrijfsleven, voor omzetrealisatie en voor artsen die een bepaald soort nieuws aan patiënten moet overbrengen. VR (virtual reality) kan als ondersteunende technologie het aanleren van presentatievaardigheden bevorderen. Het gebruik van VR om presentatievaardigheden bij iemand te ontwikkelen is zelfs even effectief als wanneer deze persoon feedback krijgt van een expert op basis van live observatie. Dat stelt Stan Van Ginkel van de Hogeschool Utrecht.

Telecompaper sprak met Van Ginkel, als docent en onderzoeker verbonden aan het Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht, over het bevorderen van presentatievaardigheden, leren in Virtual Reality (VR) en de toekomst van opleidingen door gebruik van VR en Augmented Reality (AR). Van Ginkel geeft leiding aan een team van 12 professionals dat binnen de HU onderzoek doet en software ontwikkelt voor dit onderwerp. 

Volgens de onderzoeker is het gebruik van VR om presentatievaardigheden bij iemand te ontwikkelen even effectief als wanneer deze persoon feedback krijgt van een expert op basis van live observatie. Het leren om goed te presenteren met gebruik van VR is een van de eerste VR toepassingen die, op basis van wetenschappelijk onderzoek, nut heeft bewezen en in de nabije toekomst ook zal worden ingezet voor leerdoeleinden.

Presenteren essentieel als "21st century skill"

Presenteren is niet alleen essentieel voor het opleiden van docenten, wat vooral Van Ginkels huidige domein is, maar ook bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven, voor omzet realisatie en artsen die een bepaald soort nieuws aan patiënten moet overbrengen. Van Ginkel ontwikkelde met zijn team speciale software waarbij gebruik wordt gemaakt van de HTC Vive en speciale hardware om lichaamshouding en spraakvermogen te monitoren. Daarnaast werd dezelfde software ontwikkeld voor het geven van zowel directe (on screen) als delayed feedback(grafiek).

Verschillende soorten feedback bereiken zelfde niveau van effectiviteit

Het experimentele onderzoek werd gehouden onder 36 eerstejaars studenten. Deze studenten moesten drie presentaties geven, op de tweede presentatie werd feedback gegeven door het VR systeem of door een expert. De helft van de groep hield deze presentatie voor een expert, de andere helft deed het in VR, voor een virtueel publiek.

Presenteren voor een virtueel publiek

De VR groep kreeg analytisch feedback, ze kregen een grafiek te zien van hun spraaktempo, hoogte van de stem en hoe monotoon het stemgeluid was, of ze goed de zaal inkeken en of hun lichaamshouding in orde was. De andere groep kreeg van de expert constructieve feedback.

Bij de derde presentatie hadden beiden groepen hun presentatievermogen verbeterd aan de hand van de feedback die gegeven werd. Erg interessant omdat aan de hand van de analytische data de VR groep zich tot hetzelfde niveau kon verbeteren als de groep die feedback kreeg van een expert. Zelfs studenten die al goede presentatievaardigheden hadden, bleken zichzelf door gebruik van VR te kunnen verbeteren. Studenten gaven aan erg onder de indruk te zijn van gedetailleerde, analytische informatie en vooral de objectiviteit daarvan. Een mening van een docent kan altijd op een bepaalde manier persoonlijk (positief of negatief) worden beïnvloed. Concluderend waren beide groepen even tevreden over de mate van behulpzaamheid van de gegeven feedback.

Trainen van presentatievaardigheden in een VR omgeving

Dit creëert de mogelijkheid dat studenten en personeel in het bedrijfsleven simpelweg door gebruik van VR hun presentatievaardigheden significant kunnen verbeteren. Naast de relevantie voor het onderwijs zijn presentatievaardigheden ook belangrijke vaardigheden in het bedrijfsleven.

Delayed vs instant feedback en profiling

Een belangrijke feature in VR is door onscreen direct informatie te tonen over de presentatievaardigheden. Zo ontvangt de spreker direct informatie over zijn houding, stemgeluid en waar hij kijkt en kan hij zo direct corrigeren wanneer het niet optimaal gaat. Na de presentatie wordt een grafiek getoond met de statistieken. Niet alleen kan hieruit eventuele zwakheden in het geven van de presentatie uitgepikt worden, ook geeft het een richtlijn in hoeverre iemand zich verbetert over de tijd. Dit blijkt een goede motivator voor de student om zichzelf te verbeteren.

Daarnaast is het ook mogelijk om profiling toe te passen. Dit geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om gedane presentaties te vergelijken met een professionele spreker zoals Obama. Hierdoor is het mogelijk om met VR, en de speciaal ontwikkelde software, te leren om te presenteren als een expert.

Educatie in VR staat nog in de kinderschoenen

Leren in VR (en AR) vereist nog veel onderzoek, maar scholen zijn zeer geïnteresseerd in dit onderwerp. Er lopen meerdere pilots op verschillende scholen en het feit dat het Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht een team heeft van onderwijsprofessionals toont aan dat er veel aandacht en financiële middelen naar dit onderwerp gaat.

Studenten leren om goed te presenteren in VR is op dit moment het belangrijkste project. Dat is logische aangezien van Ginkel dit toepast op docenten in opleiding en studenten van andere opleidingen. Maar presenteren is een vaardigheid waar de meeste bedrijven bij gebaat zijn. Dat maakt deze case extra interessant en breed toepasbaar. Uiteraard zullen van Ginkel en zijn team ook kijken naar andere VR leer toepassingen.

Toekomst van leren in VR?

Op de vraag of over 10 jaar studenten tegen lage kosten een opleiding in VR kunnen volgen was Van Ginkel terughoudend. Volgens van Ginkel ligt dat genuanceerd en gaat VR vooral extra ondersteuning bieden bij het trainen van specifieke toepasbare vaardigheden. Een klas die niet gelimiteerd is aan het aantal zitplekken van het klaslokaal, door in VR (thuis) de les te volgen en zo flink op de studiekosten te kunnen besparen is dan ook nog toekomstmuziek, waarvan ook niet te zeggen is of die mogelijkheid er is en een positief effect zal hebben. Het volgen van een volledige studie in VR/AR zal niet zo snel gebeuren. Overigens moet daar wel aan toegevoegd worden de VR markt drie jaar geleden eigenlijk nog niet bestond en nu zijn de eerste toepasbare leeromgevingen al beschikbaar zijn.

Wat wel gaat veranderen is dat leren meer gepersonaliseerd wordt. Zo zou een student de mogelijk kunnen krijgen zijn eigen studiepad te kiezen aan de hand van zijn of haar eigen leerdoelen en leerwensen. Een student op een blauwe maandag zal bijvoorbeeld op dat specifieke moment meer behoefte en zin (en dus motivatie) hebben om bepaalde stof te leren en op die manier zijn eigen (optimale) studiedag in te delen. Ook zou een student bijvoorbeeld zijn presentatie op zondag meerdere keren kunnen oefenen voor een virtueel publiek. Door VR in te zetten kunnen hierdoor bepaalde vaardigheden geoefend worden zonder dat een docent nodig is. Voorts kan VR/AR leren leuker maken, studenten prikkelen en kan het ook een goede tool zijn om interesse te wekken bij een student.

Onderstreept moet worden dat er nog niet is onderzocht wat mogelijke negatieve gevolgen van veelvuldig VR gebruik zijn en of iemand wel effectief kan leren als hij meerdere uren per dag in VR zit. Anderzijds worden VR headsets snel beter op het gebied van beeldkwaliteit en gebruikersgemak.

Duidelijk is dat VR leren gaat evolueren. Hoe dit precies eruit gaat zien is niet te zeggen. Volgens van Ginkel betekent de toepassing van VR, om leeromgevingen af te stemmen op gepersonaliseerd leren, dat dit ook de rol van de docent gaat veranderen. Zo kan VR bepaalde taken van de docent overnemen, waardoor de docent meer ruimte heeft om zijn persoonlijke sterke punten te ontwikkelen en te kunnen in zetten. Met deze integratie van VR in het onderwijs zullen leeromgevingen veranderen en daarmee zal er steeds meer een beroep worden gedaan op de ontwerpende én coachende competenties van docenten.tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorieën:
Landen:
::: voeg een reactie toe