0
Breedband

KPN creeert testcentrum voor FTTH-diensten en innovatie

maandag 10 december 2012 | 13:14 CET | Achtergronden

Op IJburg, het Amsterdamse eiland in het IJ, zijn de huishoudens en bedrijven van glasvezel voorzien. De dienstenleveranciers zorgen voor de gebruikelijke triple play-diensten waarmee de bewoners toegang hebben tot televisie, telefonie en snel internet. KPN ziet IJburg echter tevens als ideale proeftuin om te werken aan innovatieve diensten voor FTTH-netwerken. 8.500 huishoudens, bijna 90 procent homes connected, veelal jonge gezinnen, relatief hoge inkomens en hoog opgeleid. Kortom: de infrastructuur ligt er en de bewoners zijn geïnteresseerd in nieuwe digitale toepassingen die hun werk- en privéleven positief kunnen beïnvloeden.

KPN doet dat niet op eigen houtje en het pompt evenmin zelf ontwikkelde diensten de afgebakende markt op. Het heeft zich verbonden aan Amsterdam Smart City (ASC) en het zoekt voortdurend de samenwerking met de bewoners van IJburg. Pim Stevens, Programma manager KPN Glasvezel grote steden, geeft aan dat KPN heel veel ideeën heeft die het bedrijf ook graag allemaal zou ontwikkelen. Het is echter een gegeven dat nieuwe diensten veel meer kans maken als deze vanuit een behoefte worden aangeboden. Er moet draagvlak zijn en dat is er vanzelfsprekend veel meer als de gebruiker zelf al vanaf de start van de ontwikkeling betrokken wordt.

Met het initiatief ‘De IJburger bepaalt!’ worden bewoners van het Amsterdamse eiland uitgedaagd na te denken wat er beter kan op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Van de website: ‘In het EUDI (End User Driven Innovation) project kunnen IJburgers vertellen wat zij belangrijk vinden op gebied van energie en mobiliteit in hun wijk. We vragen de IJburgers daarom wat zij van hun wijk vinden: hoe zouden zij hun wijk beschrijven en wat zijn hun ideeën voor een duurzaam IJburg. Daarom hebben we een webtool uitgezet, waar IJburgers een korte vragenlijst kunnen invullen. Een van de vragen is bijvoorbeeld: Stel, u krijgt een half miljoen euro om IJburg 'duurzamer' te maken. Wat zou u doen en hoe zou u dat aanpakken?’

ASC zorgt voor acceleratie. Daar leggen zowel Pim Stevens als Ger Baron, project manager bij de Amsterdam Innovation Motor steeds de nadruk op: ze zorgen voor acceleratie, niet voor incubatie. Door netwerken aan te spreken en verbanden te leggen, is er heel veel mogelijk. Ook qua financiering.

Voorbeelden

Het project wijktelevisie is net afgerond, of beter gezegd loopt nu. Op 27 oktober is het officieel gelanceerd. Onder de naam IJburg TV maken IJburgers televisie voor een hen zeer bekende doelgroep. De lokale gebeurtenissen worden vastgelegd en weergegeven, waarbij user generated content vanuit alle bewoners eveneens als bron wordt gebruikt. Opnames van de intocht van Sinterklaas of van prestaties van lokale sportteams worden goed bekeken. Het glasvezelnetwerk geldt als distributienetwerk, bewoners kijken via internet op computer, tablet of (smart) tv.

Door werk te maken van de digitalisering van lesprogramma’s en leermiddelen hoopt ASC dat  scholen op termijn een eerste stap maken  naar digitale lespakketten. Dat betekent geen boeken meer, maar een tablet, een smartphone of een computer. Het IJburg College stond in dit kader in oktober even in de schijnwerpers. Tijdens het Broadband World Forum 2012 (BBWF) dat plaatsvond in de RAI deed Eurocommissaris Neelie Kroes het college aan om te kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van digitaal leren. Op het IJburg college hebben scholieren laten zien hoe de volledig digitale school kan bijdragen aan het leerplezier van kinderen en hoe een school zonder boeken en met toegang tot kennis over de hele wereld werkt.

Op IJburg zijn tien basisscholen en als het aan Ger Baron en Pim Stevens ligt, worden deze op termijn allemaal geëquipeerd zoals het IJburg College. Er wordt volgens Baron altijd opgekeken tegen de kosten van het proces. Er moet natuurlijk geïnvesteerd worden in hard- en software, maar er vallen ook grote kostenposten weg. Denk aan de aanschaf van leerboeken. Stevens vult aan dat een tweede drempel voor scholen het feit is dat er vaak niemand als ICT’er/helpdeskmedewerker in dienst is. Vaak doet een leraar of de conciërge dergelijke zaken erbij.  Met de glasvezel connectiviteit en de daarover aan te bieden diensten, zoals een met de ouders gekoppelde Electronische LeerOmgeving (ELO) die door een externe partij wordt beheerd, kunnen de scholen zich met hun kerntaak bezighouden: onderwijs geven. Op dit moment wordt er op IJburg onderzocht hoe deze dienst op twee basisscholen toe te passen.

Smart Work Centers

Niet alleen kijken de samenwerkende partijen naar de thuis- en schoolsituatie. Snelle internetverbindingen worden al jaren genoemd als onderdeel van de oplossing van het fileprobleem. De aspecten die IJburg voor KPN tot een unieke proeflocatie maken, komen hier onbedoeld ook tot hun recht. Het is ’s ochtends namelijk filerijden om van het eiland af te komen.

In combinatie met KPN richt ASC zogenaamde Smart Work Centers in. Dit zijn werkplekken die bij de bewoners in de buurt liggen. Vaak is een ideale plek om de Smart Work Centers in scholen in te richten. De ochtendroutine van veel IJburgers is dat ze op weg naar hun werk de kinderen op school afzetten, zo legt Ger Baron uit. Dat is het laatste moment dat ze hun auto verlaten voordat ze op hun werk komen, met daar tussenin een behoorlijke tijd file. Als je deze mensen op dat moment een geschikte tijdelijke werkplek kunt bieden, dan is dat voor alle partijen winst.

Voor de initiërende partijen is het duidelijk dat dit enkel kans van slagen heeft, als de faciliteiten dan perfect zijn. Dat wil zeggen dat er naast werkplekken bijvoorbeeld goede koffie moet zijn. Maar, voor dit verhaal veel belangrijker, het gaat vooral om connectiviteit. De doelgroep beschikt thuis over een zeer snelle internetverbinding (KPN biedt op IJburg glasvezelpakketten met snelheden tot 500 MBps). Het is noodzakelijk om op de werkplek minimaal soortgelijke snelheden aan te bieden. WiFi dat gedeeld moet worden met de andere werkenden, kan onvoldoende zijn. Ook wordt door middel van het aanbieden van Telepresence de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van video-conferencing van zeer hoge kwaliteit.

Zorg

Samenvattend worden diverse maatschappelijke probleemthema’s waarvan wordt beweerd dat de digitalisering antwoorden zal geven, opgepakt. Er worden oplossingen gecreëerd voor het fileprobleem en het onderwijs profiteert van aansluitingen. Met betrekking tot de zorg ligt het voor KPN wat ingewikkelder, althans in haar proeftuin op IJburg. Door de demografie is er van vergrijzing en ouderdomsklachten weinig sprake op het eiland. Stevens geeft aan dat dit niet betekent dat er op het gebied van zorg niks gebeurt. Zorg is niet alleen een thema als het gaat om ouderdom en vergrijzing. Ook op IJburg zijn er huisartsenposten en bijvoorbeeld consultatiebureaus. Voor dergelijke instanties liggen er veel ontwikkelingen in het verschiet als iedereen een breedbandaansluiting met een gegarandeerde hoge snelheid heeft. Concrete voorbeeld is dat enkele huisartsen online een spreekuur zouden willen doen en een enkele patiëntengroep haar medische gegevens online zou kunnen gaan bijhouden. ASC werkt samen met een zorginstelling op IJburg om naar de juiste implementatie van deze wensen te kijken.

Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart City (ASC) is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en de Amsterdammer met als doel om de zogenoemde Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen als slimme stad. Een slimme stad, een Smart City, is een stad waar de investeringen in kapitaal en communicatie infrastructuur, bijdragen aan duurzame economische groei en een hogere kwaliteit van leven, met daarbij een efficiënt gebruik van grondstoffen. Amsterdam Smart City heeft als doel zoveel mogelijk energie te besparen met de inzet van slimme technologie en nieuwe samenwerkingsverbanden. De projecten moeten uiteindelijk een gedragsverandering bij de Amsterdamse bevolking teweeg brengen, zodat ze zuiniger en slimmer omgaan met energie. ASC is geïnitieerd door de Amsterdam Innovation Motor, de Gemeente Amsterdam, Liander en KPN en is uitgegroeid tot een platform met meer dan  100 partners die op verschillende manieren actief zijn in projecten gericht op de energietransitie, beter wonen, beter werken en open connectiviteit.

 

Kader 

Glasvezel wordt door alle partijen die ermee te maken hebben aangeprezen als de netwerktechnologie van de toekomst. Ondertussen worden de netwerken op lokale basis aan de man gebracht aan de hand van triple play pakketten. Telkens moet 30 procent van de huishoudens ja zeggen tegen zo’n pakket voordat Reggefiber bereid is een netwerk aan te leggen. Vanuit Reggefiber bezien valt hier niks op aan te merken: het bedrijf investeert miljoenen euro’s en heeft berekend dat dit alleen terugverdiend kan worden als meer dan 30 procent van de huishoudens er ook gebruik van maakt.

Maar waarom gebruiken service providers terminologie als ‘klaar voor de toekomst’ als de gebruikers zich in moeten schrijven voor triple play pakketten die bij concurrerende technologieën als de kabel net zo goed zijn?

De komende maanden bekijkt Telecompaper enkele ontwikkelingen.tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorieën:
Landen:
::: voeg een reactie toe