0
Mobiel

Nederlandse huishoudens nog weinig belangstelling voor smart home devices

donderdag 22 september 2016 | 09:50 CET | Achtergronden

Het aantal smart home devices en platforms groeit gestaag. Wat voorheen domotica heette,  wordt tegenwoordig geschaard onder het smart ecosysteem (smart offices, smart auto’s, smart cities etc.). Maar waar het smart home-aanbod uitdijt, lijken Nederlandse huishoudens er nog niet echt warm voor te lopen. Dat is de conclusie die marktonderzoeksbureau Telecompaper trekt op basis van metingen onder zijn Consumer Panel in de afgelopen 15 maanden.

Smart home is een echt buzz-woord geworden. Slimme verlichting, slimme thermostaten om de temperatuur in de woning op afstand mee te bedienen, camera’s om vanaf het werk of op vakantie het huis in de gaten te houden, een tandenborstel die aangeeft of je kinderen wel vaak genoeg de tanden poetsen, of een via WiFi of andere draadloze technologie verbonden oven of afwasmachine om op afstand aan te zetten: bijna elke apparaat in huis kan verbonden worden met internet en via een smart home-platform of een aparte app beheerd of aangestuurd worden.

Aan de vraagzijde blijkt de belangstelling echter nog beperkt. Het aantal mensen dat geeft binnen een jaar smart devices voor thuis aan te schaffen, is nog duidelijk in de minderheid. Zo heeft 12 procent van de Nederlanders de intentie om een beveiligingscamera te kopen waarbij beelden op de smartphone zijn te bekijken en is 13 procent van plan een rookmelder te kopen die een bericht stuurt bij brand. Tijdens eerdere metingen van Telecompaper kwamen vergelijkbare percentages naar boven. Bij slimme thermostaten en op afstand regelbare verlichting is er zelfs sprake van significante dalingen in de aankoopintentie.

Intentie aanschaf slimme thermostaat daalt, bezit stijgt

In het geval van slimme thermostaten blijkt uit de meest recente meting in augustus 2016 dat 10 procent van de respondenten stelt een dergelijk apparaat binnen een jaar aan te willen schaffen. In maart van 2016 was dit nog 13 procent. Een reden voor deze daling is wellicht is het seizoenseffect: mensen denken in de zomermaanden minder aan dit soort producten. Leveranciers van dit soort diensten adverteren dan ook niet of veel minder er voor tijdens de zomermaanden.

 

Datzelfde geldt waarschijnlijk voor op afstand regelbare verlichting. Daarbij had 11 procent van de respondenten in maart 2016 aangegeven dit binnen een jaar aan te schaffen, gedurende de meting in augustus was dit gedaald naar 9 procent. Het bezit van bijvoorbeeld slimme thermostaten stijgt wel. 9 procent van de ondervraagden gaf in augustus 2016 aan een dergelijk device al te hebben, in maart 2016 was dat nog maar 5 procent. In augustus 2016 heeft verder 6 procent van de Nederlandse huishoudens aangegeven al over een beveiligingscamera te beschikken, in maart was dat nog 4 procent: een significante stijging in vijf maanden.

Mannen willen vaker beveiligingscamera, vrouwen babyfoon

Bij de laatste meting (van augustus 2016) valt op dat mannen significant vaker hebben aangegeven binnen een jaar een beveiligingscamera aan te willen schaffen: 13 procent van de mannelijke respondenten, tegenover 10 procent van de vrouwen. Bij een babyfoon die verbonden is met een app op smartphone/tablet is de verhouding andersom: 8 procent van de vrouwelijke respondenten heeft aangegeven dit binnen een jaar aan te schaffen, tegen 5 procent van de mannen.

Belangstelling smart home devices grootst onder jongeren

Het is geen verrassing dat voornamelijk twintigers er vaker aan denken het komende jaar smart home devices te kopen. Naarmate mensen ouder zijn, neemt het percentage af. Zo denkt 15 procent van de respondenten in de leeftijdsgroep 20-29 jarigen binnen een jaar een op afstand regelbare verlichting aan te schaffen. Slechts 4 procent in de groep 50-64 jaar zegt hetzelfde te overwegen. In de groep 65-plussers wil niemand een dergelijk device kopen. Dit is opvallend, aangezien het voor deze groep juist heel interessant kan zijn vanwege de combinatie van fysieke gesteldheid en gemak. Wellicht schrikt de technologische component hen af.

 

Een soortgelijke trend zien we bij beveiligingscamera’s - waarbij het beeld op smartphone/tablet bekeken kan worden – 17 procent van de twintigers zegt dit aan te willen schaffen, terwijl de groep van 65 jaar en ouder daar helemaal niet aan denkt. Bij rookmelders liggen die percentages op respectievelijk 19 en 2 procent. Een waarschijnlijke verklaring kan hier zijn dat de groep twintigers veel meer bewust is van wat technologisch kan, omdat dit segment meer is opgegroeid met nieuwe technologieën.

Belangstelling blijft beperkt tot early adopters

Als we resultaten afzetten tegen de totale bevolking, dan is er nog relatief weinig interesse voor smart home toepassingen. Op de vraag of mensen een smart home device ergens het komende jaar aan gaan schaffen blijven bij de meest recente meting van augustus de percentages ‘ja’ voor de diverse apparaten allemaal onder de 20 procent. Het percentage ‘heb ik al’ is bij alle gevraagde apparaten nog minder dan 15 procent. Het percentage ‘ nee’ zeggers is bij alle genoemde smart home apparaten nog boven 60 procent.

Verwachting: gestaag doorgroeien

Als we de meting over een jaar weer uitvoeren, is de verwachting dat het percentage ‘heb ik al’ bij slimme thermostaten rond de 13 procent zal liggen. Met de koude maanden in aantocht zal bijvoorbeeld een bedrijf als Eneco de thermostaat Toon volop gaan promoten, wat weer een boost kan geven. Ongeveer een derde tot de helft van de mensen die aangaven het binnen een jaar te nemen zullen tot daadwerkelijke aankoop over gaan.

Vorig jaar heeft 11 procent van de respondenten aangegeven een thermostaat aan te willen schaffen, sindsdien is het bezit 5 procent gestegen. Iets minder dan de helft heeft de aankoopintentie daadwerkelijk uitgevoerd. Als die trend voorzet, heeft zal het bezit volgend jaar ongeveer 13 procent zijn. Het bezit van op afstand regelbare verlichting zal dan rond de 7 procent liggen en beveiligingscamera’s op 10 procent: ook twee apparaten die tijdens de donkere maanden meer afname zullen kennen.

Het onderzoek is gebaseerd op het Telecompaper Consumer Panel. De peiling is gedaan in augustus 2016 (n=978). Leden van het panel kregen de vraag voorgelegd of ze verwachten binnen een jaar apparaten aan te schaffen doe je op afstand met smartphone/tablet kunt bedienen . Het panel bestaat uit leden in de leeftijd tussen de 12 en 80 jaar. Uitkomsten zijn gestratificeerd naar leeftijd, geslacht en opleiding. Voor meer informatie over ons panel en de mogelijkheden kan contact worden opgenomen met onze research-afdeling (research@telecompaper.com). tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorie├źn:
Landen:
::: voeg een reactie toe