0
Mobiel

Operators willen via rechter helderheid over netneutraliteit

donderdag 23 maart 2017 | 14:58 CET | Achtergronden
T-Mobile en ACM troffen elkaar op 23 maart bij de Rechtbank Rotterdam over de dienst Datavrije Muziek. Volgens ACM overtreedt T-Mobile daarmee de wettelijke verplichting tot netneutraliteit. T-Mobile wil het verbod op zero-rating in Nederland van tafel hebben. 

T-Mobile legde de nadruk op de verschillen die er zijn tussen enerzijds de Europese verordening 2015/2120 (en de duiding daarvan in de Berec Guidelines) en anderzijds de Telecommunicatiewet, met artikel 7.4a. Een verordening heeft (anders dan een richtlijn) directe werking in elke lidstaat van de EU. De Nederlandse wet of 'uitvoeringsmaatregel' is strenger dan de verordening en dat kan dus niet, stelt T-Mobile. Een uitvoeringsmaatregel kan nodig zijn, maar niet verder gaan dan de verordening. 

De rechtbank moet het artikel uit de Telecommunicatiewet onverbindend verklaren. En dan liefst meteen, zonder de kwestie voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. T-Mobile keert dit om en vindt dat de rechter prejudiciële vragen zou moeten stellen als basis voor het in stand laten van de Nederlandse uitzondering. 

De Europese verordening

Dit deel van het betoog T-Mobile komt neer op de lezing van de  en dan vooral artikel 3 “Waarborgen van open internettoegang”. T-Mobile stelt het bieden van toegang tot (alle) diensten centraal. Commerciële diensten van internetaanbieders moeten toegang bieden tot diensten, bijvoorbeeld muziekapps. Zero-rating, het gratis aanbieden van bepaalde diensten, is daarmee niet in tegenspraak.

ACM leest hetzelfde artikel, maar legt het anders uit. Volgens haar is de reikwijdte van het discriminatieverbod juist de kern van de zaak. Dat verbod komt voort uit de overwegingen om de netneutraliteit in een verordening te gieten. 

De advocaat van T-Mobile gebruikte het woord discriminatie helemaal niet, die van ACM gebruikte het woord juist vaak. In de Nederlandse taal heeft het al snel een negatieve lading, terwijl het in het Engels eerder neutraal kan zijn, ‘onderscheid maken’. Dat bracht de rechter tot de vaststelling ‘niet iedere vorm van discriminatie is verboden discriminatie.’

Bezwaren tegen timing van besluit

De andere kwestie op de zitting is de timing van de maatregelen. ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd om T-Mobile te dwingen om te stoppen met Datavrije Muziek. Dat besluit is echter meteen opgeschort terwijl de partijen naar de rechter gaan. 

VodafoneZiggo is het inhoudelijk eens met T-Mobile dat een Europese verordening directe werking heeft. VodafoneZiggo keert zich tegen het beleid van ACM om de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile toe te staan zolang de zaak nog onder de rechter is. De raadsman stelde dat Vodafone een boete heeft gehad voor netneutraliteit en dat ACM daarbij die coulance niet heeft getoond. 

Het bedrijf heeft zich echter zo laat aangemeld voor deze rechtszaak, dat het de vraag is of het bedrijf niet te laat was om überhaupt mee te doen. ACM heeft een sanctiebesluit genomen en daarover meteen op 23 december gepubliceerd. Een tweede besluit, over het schorsen van de last onder dwangsom, is op 23 december wel aangekondigd, maar dat besluit is niet gepubliceerd. 

Daarop ontspon zich een discussie over de timing en het feit dat de media, waaronder Telecompaper al over de zaak hebben gepubliceerd. Het zal moeten blijken of het beroep van VodafoneZiggo nog wordt toegelaten, wat weer samenhangt met de vraag hoe lang de procedure bij de rechtbank gaat duren.  

Het gaat VodafoneZiggo vooral om het feit dat Datavrije Muziek nog steeds mag worden aangeboden. De advocaat van ACM zei daarop dat het voor operators mogelijk was geweest om bij ACM een handhavingsverzoek in te dienen (wat ze niet gedaan hebben) maar stelde ook dat een aanbieder het speelveld gelijk kan maken door zelf een vorm van zero-rating te lanceren. In die situatie zal ACM – net als bij T-Mobile – een onderzoek beginnen, maar geen last onder dwangsom opleggen. 

Hopen op een heldere uitspraak

Alle partijen – ACM, T-Mobile en VodafoneZiggo – zijn het er namelijk wel over eens dat de markt behoefte heeft aan een snelle en heldere uitspraak, die duidelijkheid geeft over deze kwestie. Nederlandse aanbieders willen zero rating kunnen inzetten, maar mogen dat niet.

Die onduidelijkheid is des te groter omdat sommige andere Europese landen zero rating wel hebben toegelaten. In een aantal landen hebben operators zero rating ingesteld op apps of categorieën van diensten. Deze proposities worden per keer getoetst aan de regels. Daarbij moet worden opgemerkt dat er ook proposities zijn verboden en dat de juridische procedures nog niet definitief zijn. 

ACM zit ook in een wat ongemakkelijke positie omdat zij als toezichthouder de Nederlandse wet volgt en dus moet afwijken van de Berec guidelines waar zij zelf een bijdrage aan heeft geleverd. Leden van Berec kunnen dat ook doen, omdat die richtsnoeren zelf geen juridisch bindende status hebben. Het verdient echter geen schoonheidsprijs. 

T-Mobile stelt dat de Europese Commissie de zaak met argusogen volgt en overweegt om een infractieprocedure te beginnen tegen Nederland. Als de rechter snel een besluit neemt, hoeft die langdurige procedure niet te worden ingezet.

T-Mobile stelt dat de zaak zo duidelijk is, dat de kantonrechter zelf een besluit kan nemen, zonder vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. De rechter streeft er zoals gebruikelijk naar om binnen zes weken uitspraak te doen. tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorie├źn:
Landen:
::: voeg een reactie toe