0
Breedband

Security als stimulans voor uptake smart home

vrijdag 26 januari 2018 | 14:05 CET | Achtergronden
De markt voor home security groeit mede als gevolg van een steeds uitgebreider aanbod van do-it-yourself (DIY) producten en on-demand services die inspelen op met name jonge, tech savvy consumenten die digitale beveiliging zien als één van de randvoorwaarden van een smart home. 

Security devices zoals smart camera’s en slimme alarmsystemen kunnen worden aangeschaft via een breed pallet aan aanbieders waaronder elektronicawinkels, gespecialiseerde security-winkels, telecomproviders en verzekeringsmaatschappijen. Zij bieden alle smart devices aan van verschillende merken zoals Smanos, WoonVeilig, Mobeye, Verisure, iSmart en Alecto.

Security, privacy remmende factor adoptie smart home

De toegevoegde waarde van deze producten is evident voor het merendeel van de consumenten. Niet alleen verhogen slimme toepassingen het gevoel van veiligheid via applicaties als remote monitoring en notificaties, maar ook is het een noodzaak vanwege de toenemende digitalisering cq. verslimming van hun huishouden en de daarmee gepaard gaande risico’s zoals hacks en diefstal van persoonlijke gegevens. 

Security en privacy spelen een belangrijke rol bij de aanschaf van smart home-apparaten. Meer dan 40 procent van de Nederlandse consumenten noemt dit als reden om geen smart home-apparaat aan te schaffen terwijl bijna een derde (30%) zich hier niet door laat tegenhouden.

Privacy als struikelblok voor smart home?. Bron: Telecompaper Consumer Insights Panel/Motivaction, August 2017 N=1,248

Inmiddels stuurt ook de politiek aan op maatregelen om smart home-apparaten, of eigenlijk IoT devices in het algemeen, beter te beveiligen. Er wordt met name een beroep gedaan op de producent zelf om security in te bakken in producten en verder probeert de overheid het bewustzijn onder consumenten te vergroten.

Security by design

Security is een belangrijke driver voor een relatief nieuwe, nog jonge markt als smart home waarin vertrouwen een cruciale rol speelt. Sommige leveranciers bieden al ‘security by design’, van basiscomponent tot aan het gehele product of dienst. Mogelijk zal worden ingezet op CE-certificering om IoT-apparaten te voorzien van een keurmerk als ze op de markt komen. Het is daarom goed denkbaar dat smart security zich zal ontwikkelen tot een veelgevraagde dienst die van toepassing is op alle connected devices die aanwezig zijn in een huishouden. 

Smart security services kunnen worden aangeboden door producenten, telco’s of derde partijen. Proposities kunnen bestaan uit een geïntegreerd platform waarop alle connected devices binnen het huishouden, en daaromheen, zijn aangesloten. Een voorbeeld hiervan is Ring, een van oorsprong Amerikaanse aanbieder van smart home security die sinds kort ook in Nederland actief is. Ring is één van de snelst groeiende IoT-startups in de VS en wordt gesteund door onder meer Richard Branson. 

Op basis van onderzoek door Telecompaper kan worden gesteld dat de interesse in smart home devices onder consumenten zal groeien waarbij security als één van de belangrijkste drivers zal gelden. Telecompaper denkt dat slimme camera’s binnen dit segment de kar zullen trekken waarna smart security op termijn door consumenten zal worden aangevuld met oplossingen die momenteel nog niet of minder op het netvlies van de consument liggen, zoals smart locks. 

Telecompaper publiceerde eind vorig jaar de tweede editie van zijn smart home-rapport over de Nederlandse markt. In dit rapport vindt u een integraal overzicht van alle relevante marktpartijen, producten en diensten, trends en ontwikkelingen. Voor meer informatie kijkt u op onze research-pagina.tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorieën:
Landen:
::: voeg een reactie toe