0
Mobiel

Wonder Wang, Huawei: technologie brengt uiteenlopende markten samen

vrijdag 1 april 2016 | 08:03 CET | Achtergronden

Het is goed zaken doen met Nederlanders, meent Wonder Wang, nu 2,5 jaar CEO van Huawei Nederland. Telecompaper sprak Wang tijdens de CeBIT 2016 in Hannover, waar Huawei toonde waar het zich op enterprise-gebied mee bezig houdt. Nederland is als voorloper op innovatiegebied nog altijd een belangrijke markt voor Huawei, maar andere markten zijn met een inhaalslag bezig.

“Nederland is geen moeilijke markt. Nederlanders zijn duidelijk en recht door zee. Natuurlijk moet je eerst hun vertrouwen winnen, maar dat hebben we de afgelopen tien jaar op de carrier-markt al geleerd. De carrier-markt is nog altijd veruit onze grootste business. Het is ook niet alsof wij hier minder focus op leggen. We hebben deze focus verbreed, eerst naar de consumentenmarkt en nu naar de enterprise-markt, waar we sinds 2012 actief op geworden zijn.”

Nederland is nog altijd een belangrijke markt voor Huawei in West-Europa, maar niet langer de voorloper in de adoptie van nieuwe netwerk- en andere IT-technologie zoals het een jaar of tien terug was. “Destijds zag je Nederlandse operators duidelijk voorop lopen met innovatie: het implementeren van nieuwe technologie, nieuwe gebruikersmogelijkheden. Dat had ook zijn weerslag op eindklanten, die deze technologie of wat het bood sneller adopteerden dan branchegenoten in andere landen.”

Nu zie je in veel landen een inhaalslag, zoals in Duitsland, bij technologie zoals cloud en IoT. Het tijdens de CeBIT gelanceerde Open Cloud Telekom platform van DT is een goed voorbeeld, maar ook de samenwerking tussen Huawei en Kuka, dat robotisering verder automatiseert via toepassing van IoT-technologie. "Het is zeker niet zo dat Nederland nu achterop loopt, maar het is meer een level playing field geworden."

Kijkend naar de diverse markten waarop Huawei nu actief is, zit er veel verschil in de aanpak ervan, nu technologie zoals cloud alles voor iedereen bereikbaar maakt en mensen dezelfde devices privé en zakelijk gebruiken?

Wang hierover: “De onderliggende technologie die we gebruiken is in alle drie de gevallen hetzelfde, wanneer het bijvoorbeeld om cloud- of IoT-toepassingen gaat. Ook gaat het in alle gevallen uiteindelijk om data. In alle gevallen gaat het om het gebruik van informatietechnologie. Informatie die gegenereerd wordt door consumenten, door smart devices, sensors, op privé of zakelijk gebied, loopt via de netwerken van carriers en wordt door hen opgeslagen of door zakelijke partijen die iets doen met alle informatie die wordt geproduceerd en vervoerd. Die data wordt weer verwerkt tot informatie die wordt ingezet voor marketingdoeleinden, of zoals bij e-health om al dan niet via zorgverleners mensen gezonder of beter te maken.”

Kennis vergaren over enterprise-markt

Natuurlijk, stelt Wonder Wang, zitten er in de wijze waarop de drie markten benaderd worden wel duidelijke verschillen. Uiteindelijk gaat het altijd om de wijze waarop nieuwe technologie geadopteerd wordt, maar de zakelijke markt heeft niet volledig dezelfde behoeften, wensen en eisen als de carrier markt of de consumentenmarkt. Je moet specifieke kennis van zaken hebben om de zakelijke markt – in ons geval met name de grootzakelijke markt – te benaderen.

“Wij hebben daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt, om zelf en via een groeiend aantal partners meer inzicht te krijgen in die specifieke eisen en behoeften. Daarbij gaat het er bij ons vooral om met welke bestaande en te ontwikkelen technologie wij partners kunnen ondersteunen. Zij zijn het die uiteindelijk hun vertical of hun klanten het beste kennen. Wij kunnen dat weer vertalen in de toepassing van technologie en de wijze waarop die toegepast wordt, zoals on premise of via de cloud.”

In de praktijk haalt Huawei in Nederland dan ook nog het merendeel van zijn zakelijke omzet uit de carrier-business, waarin het al ruim tien jaar actief is. Maar deals op smart city-gebied en meer recente overeenkomsten zoals met de gemeente Haarlemmermeer en met hosting provider Serverius maken duidelijk dat Huawei in Nederland ook op enterprisegebied zijn vleugels nu duidelijk uitslaat.

“We werken bewust voornamelijk via andere aanbieders, zoals hosting providers en system integrators. Het gebeurt af en toe wel dat een organisatie directe betrokkenheid van Huawei wil, maar ook bij grotere klanten zijn het normaal onze kanaalpartners  die de sales en de uitvoering verzorgen. Als uitgangspunt geldt: als de klant er niet om vraagt, gaan we ons er niet direct mee bemoeien maar ondersteunen we op de achtergrond.”

Safe city speerpunt Huawei

Een van de speerpunten van Huawei in Nederland is het sluiten van smart city-overeenkomsten, waarbij de onderneming technologie levert op onder meer IoT-gebied. Onderdeel hiervan is het Safe City-concept, bedoeld om stedelijke gebieden door het toepassen van video- en IoT-technologie in combinatie met concepten zoals data analytics veiliger te maken.

Bijvoorbeeld door de verkeerssituatie op bekende knelpunten in de gaten te houden, zodat ongelukken mogelijk voorkomen kunnen worden of in ieder geval hun gevolgen beperkt. Maar ook door het mogelijk eerder kunnen ingrijpen bij een terroristische aanslag zoals op 13 november 2016 in Parijs door realtime informatie op de juiste plek bij de juiste instanties te krijgen, zoals een commandocentrum van politie- en hulpdiensten.

“In Europa is men op dit gebied wat voorzichtiger dan in de VS, waar sinds de aanslagen van 9-11 de balans tussen veiligheid versus privacy meer in de richting van veiligheid gaat. In Europa is er nog meer weerstand tegen het grootschalig verzamelen van al dan niet realtime gegevens via CCTV-camera’s en sensors in de openbare ruimte. Maar geleidelijk aan zie je ook in Europa een meer gezonde balans ontstaan. Dat resulteert in toepassingen zoals in de metro, waar je met video- en IoT-technologie in het geval van een incident veel meer inzicht in de situatie ter plekke kunt geven. Dat kan leiden tot snellere en betere beslissingen die levens kunnen redden.”

Huawei werkt op het gebied van safe City in Nederland onder meer samen met VCS Observation, een aanbieder van videogebaseerde oplossingen voor gebruik door politie- en andere hulpdiensten, maar ook aan retailorganisaties en sinds 2015 het Rijksmuseum. Zo levert VCS eLTE Devices van Huawei die noodcommunicatie tussen commandoposten en politie of hulpverleners op locatie ook bij overbelasting van reguliere netwerken mogelijk moet maken en die realtime uitwisseling van audio, video en data mogelijk maakt.  

IoT in opkomst, standaardisatie nodig

IoT is momenteel nog een containerbegrip waar erg veel vormen van technologie en toepassingen deels of geheel onder vallen (zo worden bijvoorbeeld Safe City-oplossingen geleverd met een mix van IoT-, cloud-, video- en meer traditionele netwerktechnologie). Er zijn erg veel vendors en andere aanbieders actief die zich tegenwoordig IoT-leverancier noemen, maar dat leidt ook tot een wildgroei waardoor je door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer ziet.

Wonder Wang: “IoT groeit nog veel sneller dan enig andere vorm van technologie, maar het zal zeker nog wel een jaar of twee duren voordat het ecosysteem volwassen wordt. Daarvoor is ook meer standaardisatie nodig. Wij werken daar aan binnen organisaties zoals de GSMA en Channel Mobile. Het is ook een reden waarom we het IoT Forum hebben opgezet.”

Wang benadrukt dat het niet nodig is om alles op IoT-gebied dood te standaardiseren. “Het gaat vooral om openheid, transparantie en interoperabiliteit. Wanneer dat meegenomen wordt in het ontwikkelen van IoT-architecturen, dan is standaardisatie meer richting geven. Als 60 tot 70 procent daarvan echt geformaliseerd wordt, dan is dat al afdoende.”tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorie├źn:
Landen:
::: voeg een reactie toe