0
Industry Resources

Telecombedrijven realiseren zich: er is nog heel veel te doen in digitalisering

Monday 22 July 2019 | 15:05 CET | Advertorial | provided by CGI Nederland

Naarmate voor telecombedrijven de transformatie naar een digitale telco vordert, neemt gedurende de reis ook het inzicht toe. Men ziet de transformatie meer en meer in zijn volle omvang. Een gevolg van toenemende scope, schaal, concurrentie, meer samenwerking in partnerships en daarmee ook de benodigde en wezenlijke cultuurverandering. De meeste telecombedrijven realiseren zich meer dan voorgaande jaren wat er nog allemaal dient te gebeuren op het gebied van digitalisering. Uit de ruim 1.500 strategische klantinterviews die CGI jaarlijks wereldwijd uitvoert onder haar klanten blijkt dit voor telecombedrijven een belangrijk inzicht te zijn dat van invloed is op hun strategische prioriteiten.

Elk jaar hebben CGI leiders persoonlijke diepte-interviews met leidinggevenden bij hun klanten om te luisteren naar hun perspectief op de trends die van invloed zijn op hun organisaties en de impact daarvan op hun bedrijfsvoering. De resultaten van de interviews worden door CGI experts verwerkt. De inzichten worden meegenomen in het jaarlijkse strategische planningsproces binnen CGI en de belangrijkste uitkomsten worden gedeeld met klanten. 

CGI’s Client Global Insights 2019: inzicht in de markttrends en prioriteiten voor onze klanten

In 2019 hebben 75 van onze wereldwijde telecomklanten deelgenomen aan het onderzoek, met een verdeling van 56% en 44% in IT en Business respectievelijk. Dankzij hun waardevolle input kan ik in dit artikel een aantal interessante inzichten ten aanzien van de ontwikkelingen in de telecommarkt delen.

De trends in de telecom industrie: Verder digitaliseren en opvallend meer investeren in het netwerk

Zoals in onderstaande grafiek (figuur 1) is te zien, is voor het derde opeenvolgende jaar de belangrijkste trend in de telecomindustrie: het neerzetten van digitale organisaties om aan klantverwachtingen te kunnen voldoen. Cybersecurity staat als tweede markttrend genoemd, en staat daarmee voor het tweede jaar in de top drie. Nieuw op de derde plaats, met een score van 89%, is de toename van investeringen in het netwerk. Vorig jaar stond deze trend nog op plaats 7. Deze sprong illustreert de noodzaak tot modernisering van de netwerken en netwerktechnologie om in de pas te kunnen blijven lopen met de toename in vraag naar meer bandbreedte en hogere snelheden.

Figuur 1: Trends in de telecomsector

De ranking voor de top 5 markttrends, zoals is te zien in onderstaande grafiek (figuur 2), is gelijk voor Noord-Amerika en Europa. De verschillen liggen op het vlak van nieuwe diensten: hierin investeren de Noord-Amerikaanse telecombedrijven meer dan de Europese. In voorgaande jaren was dit andersom, toen dit een hogere prioriteit had voor de Europese telecombedrijven. Europese telecombedrijven geven dit jaar aan zich juist meer te richten op het benutten van de kansen van Internet of Things (IoT), dan dat hun Noord-Amerikaanse collega’s dat aangaven.

Figuur 2: Trends in de telecomsector – verschillen tussen Europa en Noord-Amerika

De Digitale Telco – we zijn er nog niet

Vanuit telecombedrijven is ‘digitale transformatie’ al drie jaar achtereen als belangrijkste markttrend onderkend. Dit jaar wordt een verhoogde realiteitszin zichtbaar, ten aanzien van de inspanning en hoeveelheid werk dat er nog gedaan dient te worden om dit ook echt over de volle breedte van de onderneming te bereiken. 

Van de respondenten schat 49% de impact van digital transformatie een 6 of hoger, op een 10-punts schaal. Net voldoende… Daarbij geeft 42% aan dat de flexibiliteit van hun business model op dit moment nog onvoldoende is om goed om te kunnen gaan met de effecten van de digitale transformatie. Zij schatten hun transformatie-vermogen in op een 4 of lager. 

Figuur 3: Digitale transformatie – Impact versus verandervermogen

Een strategie voor digitale transformatie voor de gehele eigen organisatie is slechts bij 28% van de respondenten aanwezig. Dit is een afname van 15% in vergelijking met response van vorig jaar. 

Figuur 4: Reikwijdte van de digitale transformatiestrategie

Twee belangrijke factoren lijken een rol spelen bij de ogenschijnlijke achteruitgang in de inschatting van de eigen digitale ‘volwassenheid’:

  • De realisatie dat de benodigde cultuurverandering lastiger blijkt te realiseren dan gewenst. Van de Europese telecombedrijven geeft dan ook 94% aan dat dit punt de voornaamste barrière vormt voor de digitale transformatie.
  • Het besef dat naast de digitalisering van de ‘voorkant’ van de organisatie, waar de klantinteractie plaatsvindt, er nog een enorme uitdaging ligt in de netwerktransitie naar nieuwe, modernere netwerktechnologieën, en daarbij horende concepten als bijvoorbeeld netwerkvirtualisatie, automation en zero touch orchestration. Dit wordt geïllustreerd door de sterk toegenomen response met betrekking tot meer investeringen in het netwerk, van 71% in 2018 naar 89% score dit jaar.

Top prioriteit van de business executives: verbindingen leggen tussen digitale initiatieven met een externe focus en de interne digitale transformatie.

De focus op de klant en daaraan gerelateerde digitale initiatieven blijft de top prioriteit voor de business executives, met direct daarna het optimaliseren van de operatie om de time-to-market te verbeteren. Dus het identificeren van klantbehoeften en digitaliseren van customer touch points zijn belangrijk, maar nutteloos zonder aansluiting op de backoffice systemen om de klant ook daadwerkelijk snel, goed en digitaal te kunnen bedienen. Een term die we hiervoor nu vaker ook in telecom zien terugkomen is ‘straight through processing’ – het direct en automatisch verwerken van klanttransacties, zonder menselijke tussenkomst. 

Nummer drie op de prioriteitenlijst van business executives blijft eveneens ongewijzigd: de dreiging van cyberaanvallen op telecombedrijven neemt de afgelopen jaren toe. Gezien de potentiële maatschappelijke impact en economische schade van hacks op telecomproviders is dit niet verwonderlijk.

Een interessante stijger om te noemen is hier ‘het verbeteren van netwerk efficiëntie’. Als prioriteit genoemd door 69% van de business executives in 2018, en door 80% dit jaar. We zien dat, in voorbereiding op de netwerktransitie naar nieuwe technologieën als 5G, SDN/NFV en Mobile Edge Computing, de netwerkomgevingen verder gemoderniseerd en geautomatiseerd moeten worden. Als belangrijkste onderwerp voor digitale transformatie wordt door 85% van de respondenten ‘automation’ en ‘use of robotics’ genoemd. Met als doel de operationele last te verminderen, waarmee ruimte voor verdere innovatie toeneemt.

IT krijgt een groter aandeel in het realiseren van de digitale telco

Mede door de adoptie van andere IT delivery modellen zoals Agile en DevOps, waarin in multidisciplinaire teams nauwer met de business wordt samengewerkt, zien we dat de prioriteiten voor IT dezelfde prioriteiten reflecteren. De focus voor IT ligt op het verder digitaliseren en automatiseren van business processen, cybersecurity en ook hier het verbinden van externe en interne focusgebieden voor digitalisering.

Figuur 5: Prioriteiten voor IT

Innovatie: De voornaamste focus in Europa verschuift van Data Analytics naar Agile & DevOps modellen

Denk ook hier sprake van toenemende adoptie… Hoewel we zien dat op de prioriteitenlijst Data Analytics een kleine procentuele afstap maakt, blijft met 83%? Score wereldwijd een van de belangrijkste innovatie-gebieden voor de komende jaren. Telecombedrijven zien een noodzaak tot verdere versnelling van de time-to-market van nieuwe diensten, onder andere gedreven door de belofte van nieuwe netwerktechnologieën zoals 5G. Om hiervoor klaar te zijn, is het nodig om agile werken & continuous delivery te verder op te schalen. Interessant is dat deze aanpak voor Europese telecombedrijven op de eerste plaats staat (85%), en daarmee voor het eerst in jaren het onderwerp van Data Analytics naar de tweede plaats is verschoven. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in het op orde krijgen van de basis door middel van vereenvoudiging en automatisering van processen, cloud transformatie en talent – kunnen beschikken over de juiste (digitale) telecom expertise.

Conclusie

We zien bij telecombedrijven dus een toegenomen realiteitszin ten aanzien van de transformatie naar een echte ‘digitale telco’. Men realiseert zich dat de digitale initiatieven, die zich tot op heden vooral hebben gericht op de ‘voorkant’ van de organisatie, zonder een optimale aansluiting op de ‘achterkant’ niet kunnen leveren wat nodig is. Voor de meeste telecombedrijven heeft het naadloos verbinden van de extern gerichte digitaliserings-initiatieven met de operationele verwerkings- en leveringsprocessen daarom ook de hoogste prioriteit.

De toename van adoptie van nieuwe werkwijzen en meer klantgerichte voortbrengingsmodellen zoals Agile en DevOps zijn illustratief voor dit toegenomen inzicht. Dit verhoogt de kans van succes van de daadwerkelijke realisatie van deze verbinding en een verbetering van de time-to-market van nieuwe diensten. 

Verder wordt zichtbaar dat nieuwe netwerktechnologieën zoals 5G nu echt van invloed worden op de strategische keuzes en de budgetbeslissingen. De organisaties gaan zich klaarmaken om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk in te kunnen zetten - nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen en leveren - en dit is vooral zichtbaar in de plannen voor optimalisering van de huidige netwerken en operatie.

Er is dus nog veel te doen, maar gelukkig stroopt men de mouwen op om met elkaar aan de slag te gaan. Wilt u hier meer over weten, of een persoonlijke toelichting wilt op de verdere resultaten uit onze jaarlijkse klantinterviews, neem dan contact op

Over de auteur:

De auteur van dit artikel, William Rice, is Vice President Consulting & Thought Leader Digitale Transformatie bij CGI Nederland


Sponsor Details

Name    CGI Nederland
Contact    https://www.cginederland.nl/nl


Free Headlines in your E-mail

Every day we send out a free e-mail with the most important headlines of the last 24 hours.

Subscribe now

Categorieën: General
Bedrijven: CGI / CGI Nederland
Landen: Nederland
::: voeg een reactie toe

Reactie Plaatsen

We welcome comments that add value to the discussion. We attempt to block comments that use offensive language or appear to be spam, and our editors frequently review the comments to ensure they are appropriate. If you see a comment that you believe is inappropriate to the discussion, you can bring it to our attention by using the report abuse links. As the comments are written and submitted by visitors of the Telecompaper website, they in no way represent the opinion of Telecompaper.


Gerelateerd

Belangrijke architectuurconcepten voor de echte digitale telco

Published 25 Jun 2020 13:16 CET | Netherlands
Terugkijkend op enkele recente klantgesprekken en de resultaten van CGI Client Global Insights interviews, ben ik tot de ...

CGI ondersteunt ESA bij ontwikkeling 5G-technologie vanuit de ruimte

Published 04 Feb 2020 11:18 CET | Netherlands
Het wereldwijd opererende IT-adviesbureau CGI heeft een overeenkomst getekend met de European Space Agency (ESA) om ...

'Hyperconnected' klanten, wat moet je ermee?

Published 09 May 2019 14:19 CET | Netherlands
Het is niet makkelijk om een telecombedrijf te zijn in deze hyperconnected wereld. Digitale ontwikkelingen komen op als ...