0

Aanmelding interesse voor aanleg glasvezelnetwerk

15 jul | Gelderland | Gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Loche

Aanmelding interesse voor aanleg glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude IJsselstreek en Zutphen

Inleiding

De Achterhoekse gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude IJsselstreek en Zutphen ervaren in toenemende mate hinder van het gebrek van adequate internet-connectiviteit in het buitengebied. Zij hebben daarom besloten om op korte termijn te starten met de aanleg van een leeg buizennetwerk in hun buitengebied. Dit buizennetwerk wordt zodanig ontworpen dat het geschikt is voor de realisatie van een maximaal dekkend glasvezelnetwerk. Dit houdt in dat alle woningen en bedrijven in de buitengebieden uiteindelijk moeten worden voorzien in een glasvezelaansluiting.

Deze gemeenten willen over hun aanbod in gesprek komen met ondernemingen die geïnteresseerd zijn om in dit stelsel van mantelbuizen een glasvezelstructuur aan te brengen om op die manier de individuele aansluiting van woningen en bedrijven in het gebied te realiseren. 

Omdat er op de telecommunicatiemarkt meerdere ondernemingen zijn die een dergelijke glasvezelstructuur tot stand kunnen brengen, hebben de gemeenten besloten een oproep te doen aan de telecommunicatiemarkt, waarbij ondernemingen zich kunnen aanmelden voor de deelname aan een gespreksronde.

Hierbij nodigen de gemeenten geïnteresseerde ondernemingen uit zich aan te melden voor deelname aan een gespreksronde. Uiteindelijk willen de gemeenten met een onderneming gezamenlijk komen tot een sluitende overeenkomst voor het gebruik van het buizennetwerk en de aaneg van de glasvezelstructuur.

Wensen en kaders:

 • De onderneming moet ingeschreven staan in het handelsregister
 • De onderneming dient ervaring te hebben met de aanleg van grootschalige FttH glasvezelnetwerken
 • De gemeenten gaan uit van een 100% dekkend netwerk in het buitengebied
 • De totale projectomvang wordt geschat op 15.677 aansluitingen
 • In het plan is meegenomen dat ook recreatieparken (één buis tot de grens van het park) en bedrijventerreinen worden aangesloten
 • In het plan wordt het glasvezelnetwerk gedacht onderverdeeld te zijn in drie lagen: 
  • De passieve laag bestaande uit de mantelbuizen, de ducts, glasvezelkabels, distributiepunten en wijkkasten (laag 1)
  • De actieve laag, te weten de apparatuur zoals routers en switchen in de wijkkasten (laag 2) 
  • De dienstenlaag, waar providers o.a. hun internetdiensten aanbieden (laag 3) Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich aanmelden voor participatie in elk van de drie lagen, of een combinatie daarvan
 • De gewenste starttijd van het project is 1 januari 2018 of zoveel eerder als mogelijk

Procedure

Voor de procedure van de verkennende gesprekken hanteren de gemeenten de volgende planning:

 • Oproep aanmelding belangstelling: 15 juli 2017
 • Uiterste datum aanmelding: 1 september 2017
 • Versturen uitnodiging verkennende gesprekken: 15 september 2017
 • Gesprekken met ondernemingen: september – oktober 2017
 • Contractering: november 2017

Informatie

Nadere informatie over de inhoud van het project en de verdere procedure is te verkrijgen bij de projectleider, Gaston Wouters, te bereiken onder telefoonnummer +31 6 18500589 of e-mail g.wouters@bronckhorst.nl. 

Aanmelding

Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 1 september 2017 via g.wouters@bronckhorst.nlAcquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Kalender   /   Evenementen

24 jul Alphabet Q2 2017
24 jul Logitech fiscal Q1
24 jul Maroc Telecom Q2 2017
24 jul Veon AGM
25 jul Akamai Technologies Q2 2017
25 jul AT&T Q2 2017
25 jul Telekom Austria Q2 2017
25 jul Juniper Networks Q2 2017
25 jul Inwit Q2 2017
25 jul Texas Instruments Q2 2017
25 jul TIM Brasil Q2 2017
25 jul Drillisch EGM
26 jul Limelight Networks Q2 2017
26 jul Telefonica Brasil Q2 2017
26 jul Telefonica Deutschland Q2 2017
26 jul KPN Q2 2017
26 jul Orange Poland Q2 2017
26 jul AltiGen Communications Q2 2017
26 jul Orange Belgium Q2 2017
26 jul Fortinet Q2 2017
26 jul STMicroelectronics Q2 2017
26 jul Mellanox Technologies Q2 2017
26 jul TE Connectivity fiscal Q3
26 jul Netgear Q2 2017
26 jul Paypal Q2 2017
26 jul Analytics Leaders Summit 2017
26 jul IoT Summit 2017
27 jul Microsemi fiscal Q3
27 jul Twitter Q2 2017
27 jul InterDigital Q2 2017
::: Meer Kalender Items