0
Breedband

EZK stelt Eerste Kamer gerust over ongebruikte buizen

dinsdag 6 februari 2018 | 07:30 CET | Nieuws
De opruimplicht voor ongebruikte kabels en leidingen in de grond komt niet te vervallen, maar wordt alleen gewijzigd. Dat benadrukt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Eerste Kamer. De Senaat had nog vragen over dit punt bij de behandeling van de Wibon (Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), voor de vergadering op 6 februari. 

Grondeigenaren, zoals gemeenten, moeten gedogen dat netwerkbeheerders gratis (om niet) kabels aanleggen in die grond. Bij die regel is het wel van belang dat die kabels of leidingen gebruikt worden. Die gedoogplicht geldt voor tien jaar voor kabels die niet gebruikt worden. Na die tijd kan de gemeente er belasting over gaan heffen óf de eigenaar verzoeken de kabels op te ruimen. 1 januari 2018 was hiervoor een belangrijke datum. 

Onbruikbare kabels vooral op interlokale routes

Kwink heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de hoeveelheid ongebruikte kabels. Daaruit blijkt dat er langs spoorwegen, waterwegen en provinciale wegen nog oude kabels liggen, die al op 1 januari 2008 niet gebruikt waren. Deze zijn technisch onbruikbaar geworden voor breedband. Ongeveer 16 procent van de interlokale- en voedingskabels is ongebruikt.

Op andere plekken, vooral in de stadscentra, liggen lege mantelbuizen. Daar zit geen glasvezel in, maar dat zou er alsnog doorheen geblazen kunnen worden. Ongeveer 35 procent van de mantelbuizen is leeg. Deze lege buizen zijn technisch meestal nog in orde, alleen zijn het er soms te veel. Dit geldt vooral voor de interlokale verbindingen tussen steden en woonkernen. Ook in die situatie kan een grondeigenaar een redelijk verzoek doen om ze te laten opruimen. 

“Redelijk” verzoek om kabels op te ruimen

Om netwerkeigenaren tegemoet te komen, wordt aan de wet toegevoegd dat het verzoek redelijk moet zijn. De wet bepaalt nu nog dat de gedoogplicht automatisch na tien jaar vervalt, maar in de toekomst is dat niet meer zo. 

Het ministerie van EZK verwacht dat dat criterium – een redelijk verzoek om de kabels op te ruimen – in de praktijk werkbaar is, zonder langdurig juridisch getrouwtrek. Een van de manieren om er pragmatisch mee om te gaan, is om oude buizen weg te halen op een moment dat er andere werkzaamheden in de grond nodig zijn. 

Eerste Kamer in overleg op 6 februari

De Eerste Kamer heeft de Wibon weer op de agenda staan voor 6 februari. Het ministerie heeft nogmaals gewezen op de noodzaak om de Wibon af te handelen. Die wet is namelijk de omzetting van de Europese richtlijn Breedband. Nederland had die al op 1 januari 2016 moeten omzetten, maar die deadline is ruimschoots gemist. De Europese Commissie is in maart 2016 vragen gaan stellen en heeft in september 2016 de druk opgevoerd met een advies in een inbreukprocedure. De Europese Commissie heeft Nederland op 25 januari voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gesleept. 

De kwestie van de ongebruikte kabels heeft voor veel vertraging gezorgd, waardoor de Wibon pas in juni 2017 naar de Tweede Kamer kon worden gestuurd. Het geduld van de Europese Commissie werd toen al op de proef gesteld. Als de Eerste Kamer de Wibon snel afhandelt, ontkomt Nederland aan de dwangsom van 87.000 euro per dag die de Europese Commissie eist.  tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorie├źn:
Landen:
::: voeg een reactie toe