0
Algemeen

Toenemende behoefte aan telewerkcentra

dinsdag 28 december 2004 | 12:27 CET | Nieuws
Toenemende behoefte aan telewerkcentra Er is een toenemende behoefte aan telewerkcentra als alternatief voor telethuiswerk. Dat is een belangrijke conclusie uit een onderzoek dat in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) onlangs werd uitgevoerd. Telewerk werd tot nu toe hoofdzakelijk gelijkgesteld met telethuiswerk. De meeste telewerkers verrichten hun activiteiten thuis, maar zij zijn daar niet onverdeeld tevreden over. In Nederland wordt veel getelewerkt. Meer dan 1 miljoen mensen verrichten een deel van hun werk niet meer op kantoor, maar thuis, onderweg of in een satellietkantoor. 66% van de telewerkers zijn telethuiswerkers. Ze doen dat meestal op informele basis, zonder dat dit contractueel is vastgelegd. Driekwart van de mensen die nu nog niet telewerken zouden dat –als hun baas dat toestaat– graag willen doen. Daarvan zou meer dan 83% het eigen huis als werklocatie kiezen. Toch overweegt eenderde van hen om in een telecentrum in de eigen buurt (teledock) te gaan werken. Deze conclusies presenteerde dr. Albert Benschop (Universiteit van Amsterdam) op een door het TelewerkForum georganiseerde bijeenkomst op 17 december 2004 in Amsterdam. Daar werden de resultaten gepresenteerd van een Europees onderzoek naar de voorkeuren voor diverse vormen van telewerk. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Michel Walrave en drs. Marijke de Bie (Universiteit van Antwerpen). Werknemers willen telewerken omdat zij niet meer zoveel willen pendelen en het fileleed zat zijn, omdat zij een beter evenwicht willen tussen werk en privé-leven en vooral omdat zij ongestoord willen werken en buiten kantooruren werk willen afmaken. Als telewerker kunnen zij hun werkdag flexibeler organiseren waardoor zij tussendoor hun huishoudelijke en zorgtaken kunnen verrichten. Het onderzoek laat echter zien dat de verdeling van huishoudelijke taken niet automatisch verandert als mensen gaan telewerken. Toch is de overgrote meerderheid van de mannen (97,2%) én vrouwen (86,7%) tevreden met hun aandeel in het huishoudelijke werk. Telewerkers zijn in meerderheid (75%) niet bang voor negatieve effecten op hun promotiekansen, maar zij twijfelen eraan of zij wel voldoende informatie vanuit het bedrijf krijgen (57%) en voldoende betrokken worden bij het bedrijfsgebeuren (70%). Aan telewerk zijn veel belangrijke voordelen verbonden, maar lang niet iedereen is het ermee eens dat telewerk tot meer vrije tijd leidt (vooral niet wanneer er peuters in huis zijn) of het voor vrouwen makkelijker maakt om huishoudelijke taken op zich te nemen. Maar het allergrootste risico dat aan telethuiswerken wordt ervaren, is het vervagen van de grens tussen privé- en beroepsleven. Maar liefst 85% van de ondervraagden ziet dit als keerzijde van telethuiswerk. Een van de belangrijkste redenen hiervan is dat bijna de helft van de telethuiswerkers niet over een aparte werkplek beschikt omdat het huis hiervoor te klein is. Zij lopen hierdoor het risico dat hun concentratie op hun werk doorbroken wordt door huisgenoten die te pas en te onpas binnenlopen en met name door hun kinderen. Bijna een kwart van de ondervraagde telewerkers zegt dat zij thuis niet ongestoord kunnen werken. Voor telewerkers die thuis onvoldoende ruimte hebben om een professionele werkplek in te richten en om ongestoord te kunnen werken is het werken in een teledock, een telewerkcentrum in de eigen buurt, een steeds aantrekkelijker alternatief. Opvallend is dat ook bij ondernemers weinig weerstand is tegen deze sociale organisatievorm van telewerk. Bijna 2/3 van de ondernemers is bereid hun werknemers de mogelijkheid te bieden om in een telecentrum te werken als er garanties zijn voor een professionele werkomgeving en als de vertrouwelijkheid van bedrijfs- of persoonsgegevens gewaarborgd is. De kosten van de huur van een werkplek in een telecentrum moeten volgens ondernemers gelijk of lager zijn dan die van de inrichting en onderhoud van een thuiswerkplek. Werkgevers zi


tp:vandaag

Elke werkdag rond 10.00 uur verstuurt Telecompaper de gratis "tp:vandaag".

Meld u nu aan

Categorieën:
Landen:
::: voeg een reactie toe