0

Press Release

Samsung Galaxy S7 Edge, telecomaanbieder Simyo meest aanbevolen

Houten, The Netherlands, 23 November 2016 - Nederlandse consumenten hebben telecomaanbieder Simyo en de Samsung Galaxy S7 Edge smartphone het afgelopen half jaar het meest aanbevolen bij familie, vrienden of bekenden. Dat blijkt uit doorlopend onderzoek van Telecompaper. Elk half jaar publiceert het onafhankelijke marktonderzoeksbureau de 'Word of Mouth score' (WoM-score), die de mate aangeeft waarin mobiele aanbieders of smartphones in de voorafgaande zes maanden zijn aanbevolen door hun klanten en gebruikers. De WoM-score is een goede graadmeter voor de tevredenheid over producten en diensten.

In het afgelopen half jaar (mei tot en met oktober 2016) hebben ruim 7.500 Nederlanders in het Telecompaper Consumer Panel hun mening gedeeld over de mobiele aanbieder waar zij klant zijn. In het WoM-score onderzoek van Telecompaper zijn de elf grootste mobiele aanbieders met een postpaid (abonnement) aanbod meegenomen. Hieruit blijkt dat 74 procent van alle klanten van Simyo de provider aan zou bevelen aan familie, vrienden, kennissen en / of collega’s. Daarmee heeft Simyo de hoogste WoM-score van alle Nederlandse mobiele aanbieders. De score van Simyo is met vijf procentpunten gestegen ten opzichte van een half jaar geleden.

Simyo staat al geruime tijd structureel op de eerste positie van de WoM-score ranking. 60 procent van de klanten die Simyo aanbevelen, geeft aan zeer tevreden te zijn over de tarieven van Simyo. 44 procent van diezelfde groep geeft aan de provider aan te kunnen bevelen vanwege de kwaliteit van de verbinding en het bereik en 34 procent noemt de betrouwbaarheid van Simyo als belangrijkste reden om de provider aan te bevelen.

KPN en T-Mobile bekleden de tweede en derde positie in de ranking van meest aanbevolen postpaid-providers. KPN werd afgelopen half jaar door 68 procent van haar klanten aanbevolen, T-Mobile door 66 procent. Zowel KPN als T-Mobile hebben daarmee hun WoM-score zien stijgen. Een half jaar geleden gaf 66 procent van alle KPN-klanten aan de provider aan te zullen bevelen, bij T-Mobile was dit 63 procent.

 

Behalve een peiling naar de mate waarin Nederlanders hun mobiele aanbieder zouden aanbevelen aan anderen, deed Telecompaper afgelopen half jaar ook onderzoek onder ruim 7.500 Nederlanders naar de mate waarin zij hun huidige smartphone zouden aanbevelen aan anderen. Uit dit onderzoek blijkt dat Samsung met haar Galaxy S7 Edge voor het eerst de ranking aanvoert van smartphones die het meest worden aanbevolen door Nederlandse consumenten.

Maar liefst 92 procent van alle Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy S7 Edge geeft aan dermate tevreden over deze smartphone te zijn, dat zij het toestel zouden aanbevelen aan anderen. Daarmee heeft de Samsung Galaxy S7 Edge concurrent Apple van de troon gestoten. De verschillende modellen van de Apple iPhone voerden afgelopen jaren steevast de ranking aan van meest aanbevolen smartphones.

 

De Apple iPhone SE, die in maart van dit jaar werd gepresenteerd, staat nu op de tweede plek van meest aanbevolen smartphones. 89 procent van alle gebruikers van de iPhone SE geeft aan het toestel aan te zullen bevelen aan anderen. Op de derde plaats staat de nu twee jaar oude Samsung Galaxy Note 4, die nog steeds door 87 procent van alle gebruikers aanbevolen wordt. Van de iPhone 7 zijn nog te weinig waarnemingen binnen om deze mee te kunnen nemen in deze meting. 

Voor de redactie

Aanbevelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol in de keuze voor een bepaalde mobiele aanbieder. Om bedrijven en consumenten beter te informeren welke producten en diensten worden aanbevolen, heeft Telecompaper de WoM-score geïntroduceerd. Telecompaper publiceert halfjaarlijks de WoM-score voor mobiele aanbieders, voor triple-play providers (vast internet, tv en telefonie) en voor smartphones.

De WoM-score geeft aan welk deel van de klanten of gebruikers zijn aanbieder of smartphone zal aanbevelen aan anderen en geeft dus een goede indicatie hoe tevreden men is. Het is te vergelijken met user-reviews maar dan samengevat in een getal tussen 0 en 100 procent. Daar waar we zien dat user reviews niet altijd objectief of verouderd zijn, is de WOM-score een betrouwbare indicatie.

De WoM-scores worden samengesteld aan de hand van alle scores die in de voorgaande zes maanden zijn gegeven door het Telecompaper Consumer Panel. Hierbij tellen alle scores even zwaar mee. De scores worden gewogen naar geslacht, leeftijd en opleiding (volgens CBS-cijfers). Doordat alleen de scores van de afgelopen zes maanden mee tellen, zullen verbeteringen aan bijvoorbeeld het netwerk effect hebben op de WoM-score. Verder wordt een representatieve steekproef ondervraagd. Hiermee wordt voorkomen dat alleen zeer positieve of negatieve scores meegenomen worden.

Over Telecompaper

Telecompaper is een gerespecteerde, onafhankelijk opererende marktonderzoeker en persbureau met een focus op de nationale en internationale Technologie-, Media- en Telecommunicatiesector (TMT). Telecompaper levert klanten informatie, inzichten, analyses en nieuws. Nationale en internationale bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen gebruiken onze informatie om beslissingen in alle geledingen van de organisatie te nemen en hun beleid uit te stippelen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.telecompaper.com.

Contact

Sanne de Bruyckere, marktonderzoeker
Tel: 030 6349600
E-mail: sanne@telecompaper.com

De WoM-score die door Telecompaper wordt uitgegeven, mag in geen enkele (commerciële) uiting gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming. Wilt u wel de WoM-score vermelden in een (commerciële) uiting, dan kunt u contact opnemen met Telecompaper.

Wij wijzen u er verder op dat op tekst en -beeldmateriaal van Telecompaper auteursrecht van toepassing is. Geen enkele redactionele bijdrage mag worden overgenomen in commerciële uitingen. Voor officiële persorganen gelden de wettelijk citeer -en quoteregels inclusief toestemming en de juiste bronvermelding. Voor het gebruik van grafieken en/of tabellen dient u altijd contact op te nemen met Telecompaper.Categories: Mobile
Countries: Netherlands