0
Research Report

Thuiswerken in tijden van Corona

Report, published: June 2020

This report is free to download. To get your copy either sign in if you already have an account, or create an account below.

Company
First name
Last name
E-mail
Password
Re-enter password
I would like to receive a daily update of the latest news and developments in the TMT sector in:

Met ons nieuwe Digital Life onderzoeksprogramma wil Telecompaper een bijdrage leveren aan het verkrijgen van meer inzicht in ontwikkelingen rondom huis, werk, vervoer en entertainment. We volgen daarin nauwgezet het gebruik van digitale diensten via ons Consumer Insight Panel. Met dit gratis rapport willen we onze inzichten delen over thuiswerken in tijden van Corona. Na registratie is dit rapport gratis te downloaden.

Corona heeft ertoe geleid dat veel mensen gedwongen waren thuis te werken.

Voor velen betekende dit dat de thuiswerkplek (als die al aanwezig was) hierop aangepast diende te worden.Videocommunicatie werd één van de belangrijkste middelen om het contact te onderhouden met collega’s, klanten en opdrachtgevers. Van de thuiswerkers maakte 85% gebruik van videocommunicatie, 41% had voor de crisis nog geen videocommunicatie gebruikt.

Ook op andere terreinen nam het gebruik van digitale diensten toe, een sterke toename van het lineaire TV kijken (al was dat een tijdelijke opleving), en een enorme groei in abonnementen op streamingdiensten. Ook op andere terreinen werd veel meer van digitale diensten gebruik gemaakt (social media, video games, e-commerce om er enkele te noemen).

Is er sprake van een tijdelijk dan wel structurele verandering?

Met haar Digital Life onderzoeksprogramma wil Telecompaper een bijdrage leveren aan het verkrijgen van meer inzicht in deze ontwikkelingen. We volgen daarin nauwgezet het gebruik van digitale diensten via ons Consumer Insight Panel. Als eerste hebben we ingezoomd op het thuiswerken. Veel mensen zijn positief over de mogelijkheden van thuiswerken, maar ervaren ook het gemis aan contacten met collega’s. In deze rapportage hebben we gekeken

  • wie er thuiswerken,
  • welke faciliteiten noodzakelijk waren om te kunnen thuiswerken en
  • hoe het thuiswerken werd ervaren.

Bij het gebruik van faciliteiten hebben we ingezoomd op het gebruik van videocommunicatie. We zien in dit onderzoek dat veel mensen prima kunnen thuiswerken, maar dat het contact met collega’s erg wordt gemist.

We concluderen hieruit dat het niet voor de hand ligt dat volledig thuiswerken de standaard wordt, maar dat we toegaan naar meer hybride vormen (deels thuis, deels op kantoor). Het Digital Life project zal de komende maanden de ontwikkelingen rondom het thuiswerken en het gebruik van digitale diensten volgen en we zullen de inzichten die daaruit verkregen worden delen.

Onderzoeksopzet

In April 2020 ondervroeg Telecompaper 1.750 Nederlandse consumenten (16-80 jaar) over thuiswerken in tijden van Corona. Antwoorden zijn gestraficieerd naar leeftijd, geslacht en opleiding volgens CBS-cijfers. Na registratie is dit rapport gratis te downloaden.

Look Inside

Specifications

Research Type Survey
Published 22 Jun 2020
Pages 31
File Type PDF
Size 469kb
Geographic Scope    Netherlands
Editions General
Topics Market research / news, Consumer devices/equipment, Consumer, Enterprise


Related Products

Dutch FTTH Database

25 Mar 2014 | Netherlands | Source

Telecompaper keeps track of the Dutch FTTH market on a daily basis. We zoom in on all initiatives in the Dutch market,...

Consumer Insights panel

25 Mar 2014 | Netherlands | Source

With the Telecompaper Consumer Insights panel you get unique consumer insights:Why our clients chose Telecompaper

1. Unique Sources

Over the years we have built up multiple unique sources of information we can use.


2. Customized

We understand your specific business needs and can provide you with customized information.


3. Independent

As a company we operate independently and objectively.


4. Specialized

By our unique focus on the telecommunications industry, we have become specialists in this particular field.


5. Quick results

Using our multiple data sources we are able to quickly provide you with te requested information.


6. Accurate

Our experienced researchers and editors are trained to work fast and accurately.

More information about our research? Call us +31 30 634 96 00 or send an email