0

Connected Health 2015

Care & Technology

Telecom heeft een belangrijke rol te vervullen met betrekking tot gezondheidszorg op afstand, in de eerste plaats door het leveren van betrouwbare connectiviteit. In de tweede plaats hebben telecombedrijven niet alleen de netwerken, ze hebben ook de regelmatige klantcontacten en de organisatie om op grote schaal diensten in de markt te zetten.

Alle telecombedrijven, vast en mobiel, zijn ermee bezig. Zij stellen zichzelf vragen en ze stellen vooral veel vragen aan de markt, de overheid, de beleidsmakers, de zorgsector en ze kijken over de grens naar mogelijkheden. Connected health staat nog in de kinderschoenen en veel aspecten moeten nog beter in kaart worden gebracht. Denk aan kosten, privacy, onderlinge afspraken, onbekendheid met technologie bij de doelgroep, etc. Alle reden voor Telecompaper om ons volgende congres volledig te richten op zorg op afstand. 

Graag maken wij u attent op CONNECTED HEALTH, een congres dat wij op woensdag 10 juni organiseren in het Singer Theater in Laren. Ondertitel voor dit congres: Care & Technology.

Wij hebben voor onszelf drie doelstellingen genoteerd voor die dag:

  • Vaststellen wat de stand van zaken is
  • Rol van de telecomsector duiden
  • Achterhalen of vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten (welke rol kan de telecomsector daarin spelen)?

Meedenken

Ter voorbereiding biedt Telecompaper u nieuws en achtergronden op het gebied van gezondheidszorg op afstand. Op de dag zelf staan de genoemde doelstellingen centraal in de presentaties en discussies, zowel op het podium als in de zaal als in de foyer. Tijdens het congres, maar zeker ook in de voorbereidingen zijn wij zeer geïnteresseerd in uw mening, uw vragen, uw tips of andere manieren om tot een geslaagd evenement te komen. Wij vragen u dan ook te reageren met uw vragen en tips.

Wij zien u ook graag tegemoet op Connected Health. Wij richten ons vanzelfsprekend op de telecomsector, maar ook op de overheid, zowel landelijk als lokaal, (zorg)verzekeraars, vertegenwoordigers van de zorgsector en andere partijen die een rol spelen in deze markt.

Sponsors

Indien u interesse heeft om het Connected Health congres te sponsoren, kunt u contact opnemen met Marrigje Hartman of Ed Achterberg. Het congres biedt u de unieke gelegenheid om onder de aandacht te komen van de Nederlandse telecomsector. We werken met een eenvoudige en heldere sponsorpropositie.


Events   /   Recent Events